Bilde av stoler som er stablet på pultene i et tomt klasserom.
ET ARBEIDSMILJØPROBLEM: Å bli utsatt for vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem, ikke et individuelt problem, understreker Ida Aagaard i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet vil hjelpe voldsutsatte lærere

Skoleansatte er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. Nå starter Arbeidstilsynet en kampanje mot problemet.

– Elever har truet meg med juling og våpen. Jeg har fått dødstrusler mot meg selv om min familie.

En mannlig ungdomsskolelærer forteller dette i et nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet. Læreren sier han er blitt slått, sparket og dyttet av elever.

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at han ikke er alene. En av fire lærere i grunnskolen har opplevd vold og trusler.

fysiske skader og psykiske plager

Vold og trusler i arbeidet kan gi alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt.

– I tillegg til fysiske skader opplever mange psykiske plager som angst, depresjon eller søvnproblemer etter trussel- eller voldshendelser. Dessuten kan frykten for å bli utsatt for vold og trusler, være en belastning i seg selv, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, i nyhetsbrevet.

Vold og trusler rammer også arbeidsmiljøet i virksomheten. Det kan føre til mindre jobbengasjement, høyere sykefravær og at folk slutter.

Krav til arbeidsgiver

I 2017 år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller tydelige krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag.

– Ansatte som har en risiko for å bli utsatt for vold eller trusler må også få opplæring og øvelse i hvordan dette skal håndteres. Det skal gjennomføres kartlegginger og risikovurderinger av vold- og trusler og dette må følges opp med nødvendige tiltak i etterkant, sier Aagaard.

– Det å bli utsatt for vold og trusler skal ikke være et individuelt problem. Det er et arbeidsmiljøproblem, presiserer hun.

Mangler opplæring og øving

Erfaringer fra tilsyn viser at flere skoler ikke har tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler, og at det kan være utfordrende for mange å øve riktig og nok. Det er også behov for at mange virksomheter må lage bedre og tydeligere rutiner når det gjelder vold og trusler.

– Man har ikke tid til å gjøre så mange vurderinger når man står i situasjonen. Det er ikke tid til å lure på hvilket handlingsrom man har eller lure på hva arbeidsgiver forventer. Det må være kjent og må sitte i ryggmargen, sier Aagaard.

Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å gjøre skoleledere og ansatte i undervisningsbransjen bevisst på arbeidsmiljøforhold som kan være spesielt viktige å jobbe med for å redusere fravær og frafall og for å øke trivsel og produktiviteten i bransjen.

Varsler tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre omfattende veiledning i undervisningssektoren som blant annet webinar, e-læringskurs og informasjon vi sprer i sosiale medier. Det blir også ført tilsyn.

I tillegg til vold og trusler er høye emosjonelle krav, sjeldne tilbakemeldinger fra leder, og opplevelser av at jobben forstyrrer privatlivet en del av mange læreres arbeidsmiljø.

Powered by Labrador CMS