Det er fortsatt høy risiko ved bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr i industrinæringen. Arbeidstilsynet varsler mange tilsyn i løpet av mars måned.

Fokus på maskinsikkerhet i aksjon over hele landet

Fra mandag 9. til fredag 20. mars vil Arbeidstilsynet ha fokus på maskinsikkerhet gjennom en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet.

Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i industrien, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Skadene og ulykkene skjer hovedsakelig i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Siden 2015 har til sammen 16 personer mistet livet på jobb i industrinæringen.

– Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidet og sikre maskiner og utstyr, slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger reduseres og alvorlige ulykker unngås, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Ulykkene skjer både under vanlig drift og ved planlagt eller ved korrektivt vedlikehold. Korrektivt vedlikehold skjer ofte ved at en retter opp avvik mens produksjonen, maskinen eller utstyret er i gang. Eksempler på dette er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Stanser arbeidet ved manglende vern på maskiner

– Noe som er svært alvorlig, er når vi avdekker at vern på maskiner har blitt tatt bort. Det ser vi dessverre flere tilfeller av når vi sammen med politiet etterforsker alvorlige arbeidsulykker og dødsulykker i industrien. Slike vern skal aldri fjernes, og vi har oppfordret inspektørene våre om å stanse maskiner der vern er fjernet. I slike alvorlige tilfeller, vurderer Arbeidstilsynet også bruk av overtredelsesgebyr, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim.

Dersom eldre maskiner er levert uten vern, så skal vern ettermonteres.

Årsaker til ulykkene

Årsak til ulykkene er typisk at maskin eller utstyr mangler vern eller at strøm/energi ikke er koblet ut ved vedlikehold. Da er det lett at f.eks. hånd eller fingre kommer i kontakt med bevegelige deler av maskiner og utstyr. Denne type skade er den som oftest rapporteres til Arbeidstilsynet.

Når det gjelder dødsulykker i industrien skjer også mange av ulykkene i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, klargjøring og rengjøring av utstyr. Om lag 30 prosent av ulykkene har skjedd i forbindelse med arbeid der vanlig produksjon og drift var i gang, men skulle vært stoppet.

Andre årsaker til ulykker er:

  • Manglende risikovurderinger – mange virksomheter har ikke gjort en god nok risikovurdering, eller iverksatt nødvendige tiltak utfra risikovurderingen.
  • Manglende opplæring i bruk av maskiner og utstyr.
  • Manglende kunnskap om arbeidsplassen. Eksempelvis personer som ikke jobber på stedet til daglig, men som er inne for å gjøre vedlikehold eller er innleid.
  • Manglende jevnlig vedlikehold.
  • Manglende «lås/merk»-system.
  • Manglende vern på maskiner eller at vernet kobles ut fordi det oppleves upraktisk i bruk.

(Arbeidstilsynet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS