Norgeskart der de utsatte områdene er merket med rødt, i hovedsak kysten fra Nordvestlandet til Nordland.
INGUNN TREFFER LAND: Grafikk som viser området som er omfattet av farevarselet i forbindelse med ekstremværet «Ingunn».

Arbeidstilsynet advarer mot ekstremværet Ingunn

Arbeidsplassene kan være farlige når ekstremværet Ingunn herjer, advarer Arbeidstilsynet og maner til forsiktighet – også etter at vinden har løyet.

(NTB:) Arbeidstilsynet ber både arbeidstakere og arbeidsgivere i områder utsatt for ekstremværet om å være varsomme – både mens uværet pågår og i oppryddingsarbeidet.

Ekstremværet Ingunn byr på svært kraftige vindkast i deler av landet onsdag og torsdag. Rødt farevarsel om ekstremt kraftige vindkast gjelder for deler av Vestlandet og nord til Nordland. Andre steder er det oransje og gult farenivå.

Sikre løse gjenstander

– Under ekstremværet er det viktig å sikre løse gjenstander og vurdere om arbeid som foregår utendørs, kan endres eller utsettes, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

For å unngå ulykker på veiene bør arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor.

Minner om risikoen

Etter at stormen har lagt seg, må flere yrkesgrupper ta del i oppryddingsarbeid. For eksempel kan det gå ut på å reparere bygninger, rydde veier og tomter, rydde trær, stabilisere ustabile skråninger og reparere eldre sikringstiltak som er skadd.

Tilsynet minner om risikoen ved slikt arbeid. De advarer blant annet mot å jobbe for mye overtid.

– Ulykkesrisikoen øker fort når arbeidstakerne jobber mer enn 8 timer, og er dobbelt så stor når arbeidstiden passerer 12 timer, heter det i pressemeldingen.

Råd for å unngå arbeidsskader

For å unngå skader eller uheldige arbeidsbelastninger må arbeidsgiver sørge for følgende:

 • Planlegg arbeidet. Kartlegg farer og risikoforhold og gjør en risikovurdering. Vurder å hente inn ekspertbistand. Planlegg sammen med dem som skal gjøre oppryddingsarbeidet.
 • Sørg for at arbeidsbelastningen ikke blir for stor på den enkelte.
 • Sørg for opplæring og informasjon.
 • Risikovurder alenearbeid. Unngå det så langt det er mulig.
 • Sørg for ekstra varsomhet ved arbeid i bratt og ustabilt terreng.
 • Sørg for nødvendig personlig verneutstyr.
 • Sørg for at arbeidstakerne alltid har med førstehjelpsutstyr.
 • Sørg for at alle har med kommunikasjonsutstyr som er ladet og fungerer
 • Eksempler på arbeid som må risikovurderes:

  • Gravearbeid
  • Sikring mot ras og oversvømmelser
  • Arbeid i høyden
  • Arbeid med mobilt arbeidsutstyr
  • Arbeid med utstyr til løfting
  • Asbestarbeid
  • Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer
  • (©NTB)

Powered by Labrador CMS