Frisører er en yrkesgruppe som snart er tilbake på jobb igjen.
Frisører er en yrkesgruppe som snart er tilbake på jobb igjen.

33.000 arbeidstakere er snart tilbake på jobb

Så snart smittevernsrutinene er på plass kan over 30.000 arbeidstakere vende tilbake på jobb. Men fortsatt vil strenge krav gjelde for både virksomhetene og kundene.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Regjeringen redegjorde tirsdag for en åpning av enkelte bransjer som frisører, optikere og fysioterapeuter fra 20. april. I bransjene som kan gjenåpnes, innenfor strenge smittevernsrutiner, jobber 33.297 personer. Av disse jobber 20.000 i handels- og tjenestenæringen.

− Det er gledelig, og nødvendig for mange bransjer, at regjeringen ser rom for en gradvis åpning. Virke har vært involvert i utviklingen av smittevernsrutinene som har fungert godt i dagligvarehandelen, nå vil vi bidra til å utvikle gode rutiner i bransjene innen handels- og tjenestenæringen som kan åpne, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Fire av fem permitterte

Etter 1. mars har NAV mottatt 370.000 dagpengesøknader. Hele 4 av 5 av disse kommer fra arbeidstakere i handels- og tjenestenæringen.

− Halvparten av alle nordmenn jobber i privat handels- og tjenestenæring. Med den varslede åpningen kan permitteringstallene endelig gå ned. Men det er en lang vei å gå. For mange bransjer, som reiseliv, kultur og trening er det fortsatt stopp. I tillegg er det slik at næringslivet ikke automatisk vil være tilbake i samme stand som det var før 12. mars. når restriksjonene gradvis heves.

Barnehageåpning er viktigst

Virke er positive til at regjeringen varsler gjenåpningen av virksomheter, barnehager og skoler i god tid.

− Regjeringen gir mange virksomheter forutsigbarhet med å varsle gradvis åpning i god tid. Nå kan mange virksomheter begynne å legge planer for hvordan de kan ta imot kunder igjen på en god måte innenfor smittevernsreglene.

Virkes medlemsundersøkelse viser at en av fem av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen trekker frem åpning av barnehager som det viktigste tiltaket myndighetene kan gjøre for å få hjulene i gang igjen.

− En åpning av barnehagene betyr en frigjøring av mange foreldres arbeidskapasitet, som er sårt tiltrengt hos mange arbeidsgivere, sier Horneland Kristensen.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS