42 prosent av jordmødrene ved fem store, norske sykehus ga i en undersøkelse uttrykk for at de gruet seg til å gå på jobb i sommer. (Foto: Colourbox)

200 jordmødre ville slutte

Sommerstengte fødeavdelinger ga økt arbeidspress og ansatte som ønsket å slutte.

Publisert

I en undersøkelse som ble gjort blant 700 medlemmer av Den norske jordmorforeningen i sommer, var det hele 52 prosent som oppga at de vurderer å slutte i jobben.

– Det er alarmerende at så mange vurderer å slutte på de store sykehusene. Vi kan havne i en situasjon der vi mangler erfarne jordmødre, og vi ikke har personell til å fylle hullene, sier leder Kari Aarø i Den norske jordmorforeningen til VG, som først omtalte undersøkelsen.

Det var til sammen 442 jordmødre som deltok i undersøkelsen, som ble sendt ut til medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus Vestre Viken.

Jordmorforeningen ønsket på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sine medlemmer å sjekke ut om det faktisk var slik at mange gruet seg til å jobbe denne sommeren.

Undersøkelsen viste at 42 prosent gruet seg mer i år enn tidligere, mye på bakgrunn av høyt arbeidspress som følge av lav bemanning og turnusvakter som ikke ble dekket.

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til fagbladet Sykepleien at de har fått mange henvendelser fra jordmødre i løpet av sommeren. Tilbakemeldingene handler om et økende antall avvik, økt arbeidspress og at bemanningssituasjonene i løpet av sommerferien har vært utfordrende.

Schjelderup mener dette har gitt ansatte og pasienter som ikke har fått tilstrekkelig oppfølging, og at dette er en konsekvens av sommerstengte fødeavdelinger. Dette har igjen ført til økt press og kapasitetsutfordringer ved de større enhetene, sier hun til Sykepleien.

Powered by Labrador CMS