NITO-president Trond Markussen. (Foto: NITO/NTB Kommunikasjon)

Ingeniørene er bekymret for flere brudd i arbeidslivet

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjons (NITO) landsmøte krever at regjeringen tar mer ansvar for å sikre ansattes arbeidsvilkår på arbeidsplassen, og at fagorganisasjonenes plass i virksomhetene styrkes.

Publisert

– Den norske arbeidslivmodellen er under press. Lov- og avtaleverket brytes på flere arbeidsplasser. Flere av NITOs tillitsvalgte melder blant annet om at de ikke blir invitert til drøftinger eller involvert i endrings- og nedbemanningsprosesser som berører våre medlemmer. I tillegg til lavere organisasjonsgrad, viser dette at vi må jobbe hardt for å sikre at trepartssamarbeidet fungerer lokalt og nasjonalt, sier NITO-president Trond Markussen.

Krav til regjeringen og arbeidsgiverne

Dette er bakgrunnen for at NITOs landsmøte vedtok en uttalelse om den norske arbeidslivsmodellen, med krav til regjeringen og arbeidsgiverne. NITO krever blant annet at fagforeningsfradraget må økes. Fradraget har ikke vært økt siden 2012.

– Mange beslutninger er tatt på enten konsern- eller bedriftsnivå før ledelsen setter seg ned med tillitsvalgte. Da er det ikke reelle drøftinger av felles utfordringer, men diktat. Det fører til uro, usikkerhet og dårligere resultater for bedriften og ansatte. Det svekker også tilliten mellom partene både lokalt og sentralt og kan gjøre framtidige endringer vanskeligere å lykkes med, heter det i uttalelsen.

(Pressemelding fra NITO/NTB Kommunikasjon)

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 88 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Powered by Labrador CMS