(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Fikk sparken for mobilbruk bak rattet. For drastisk, slår retten fast.

Vy Buss har gitt 12 sjåfører sparken på grunn av brudd på mobilforbudet siden slutten av 2018. Nå slår en dom fast at selskapet har brutt arbeidsmiljøloven.

Publisert

Med hjelp fra LO tok en bussjåfør (52) og Fellesforbundet-medlem ut søksmål mot arbeidsgiveren, med krav om å få jobben tilbake, skriver frifagbevegelse.no. 19. desember avsa Oslo tingrett dommen som ga sjåføren medhold i at avskjeden var i strid med stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven.

Dermed får 52-åringen stillingen sin tilbake. Arbeidsgiveren Vy Buss AS må betale ham erstatning for tapt inntekt og oppreisning på til sammen 300 000 kroner, i tillegg til saksomkostninger på 150 000 kroner.

Ankefristen er i slutten av januar, og Vy Buss opplyser overfor Magasinet for fagorganiserte at de ikke har bestemt seg om de vil anke dommen.

Fikk sparken

En annen ansatt i Vy Buss varslet om hendelsen i juni, da han kvelden før observerte at bussjåføren pratet i håndholdt mobiltelefon bak rattet.

Dagen etter ble bussjåføren tatt av vakt og kalt inn på et møte med avdelingslederen, der han innrømmet brudd på mobilforbudet. Det samme gjorde han i drøftingsmøtet dagen etterpå, men mente det var formildende at samtalen var kort, ingen passasjerer var i bussen og at den var på vei inn på parkeringsanlegget til Vy Buss.

Dagen etter fikk han likevel sparken. Dermed varslet han søksmål mot arbeidsgiveren, med krav om at avskjeden ble kjent ugyldig, erstatning og jobben tilbake.

For hardt til verks

Mannen har kjørt buss for selskapet i 13 år, i dag på oppdrag for Ruter i Oslo.

Retten peker på at bussjåføren har brutt både veitrafikkloven og arbeidsreglementet. Likevel mener den hendelsen ikke utgjør et grovt pliktbrudd, som etter arbeidsmiljøloven må ligge til grunn, og at avskjed dermed er en uforholdsmessig reaksjon.

Sjåføren har ikke tidligere fått advarsler om brudd på sikkerhetsbestemmelser.

12 har fått sparken

23 saker om brudd på mobilforbudet har blitt behandlet i Vy Buss siden november 2018, ifølge selskapets forklaring. 12 saker førte til avskjed.

Vy Buss, tidligere Nettbuss, har skjerpet inn reglene for mobilbruk i flere omganger, kom det fram i retten. Bakgrunnen er episoder der publikum har observert sjåfører som bruker mobiltelefon, noe som kan føre til dårlig omdømme og bøter fra oppdragsgivere.

Stillingsvernsregler

– Vi er veldig glad for at resultatet ble som det ble og at vi vant fram på alle punkt. Vi mener dommen er riktig, sier LO-advokat Katrine Rygh Monsen, som førte saken for sjåføren og Fellesforbundet, til Magasinet for fagorganiserte.

– Når det er sagt, er det ikke slik at vi ikke mener det er alvorlig når bussjåfører snakker i mobiltelefon bak rattet. Men dette var et enkeltstående tilfelle med en innkommende telefonsamtale, der kjøreforholdene var oversiktlige og alle passasjerer var satt av bussen på slutten av arbeidsdagen, sier Monsen.

– En bedrift kan ikke lage retningslinjer som fastsetter strengere sanksjoner enn stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven, poengterer LO-advokaten.

Velkommen tilbake

– Sjåføren er glad, og vi har ønsket ham velkommen tilbake. Han ble informert om dommen av avdelingsleder og har vært i arbeid siden 20. desember. I løpet av neste uke er han inne i sin vanlige turnus igjen, slik dommen forutsetter, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Magasinet.

– Dommen er klar på at vi har en for streng tolkning av loven når det gjelder avskjed ved førstegangsbrudd på regler om bruk av håndholdt mobiltelefon. Men dommen peker også på at det er svært dårlig atferd å kjøre buss med håndholdt mobiltelefon.

– Vi kommer til å behandle dette i ledelsen i Vy Buss og se på fremtidig håndtering av regelverket, fortsetter han.

Press fra oppdragsgiver

I Oslo har oppdragsgiver Ruter lagt ned totalforbud mot bruk av mobiltelefon for sjåførene, kom det fram i retten, også når de bruker den håndfritt på lovlig måte. Ruter gir Vy Buss et gebyr på 5000 kroner dersom sjåfører bruker mobiltelefon.

LO-advokat Monsen meiner avskjeden er en uheldig konsekvens av anbudsprosesser, der krav fra oppdragsgivere gjør at oppdragstakere innfører strenge straffer for ansatte. Dette vil ikke Lundeby i Vy kommentere.

– Dette er noe vi tar i dialog med Ruter og andre oppdragsgivere, sier han.

Dårlig kommunikasjon

Samtidig som mobilbruk er forbudt gjennom arbeidsinstruksen, oppfordrer Vy Buss sjåførene til å ha med seg mobiltelefon, fordi systemet på bussene ikke dekker behovet for kommunikasjon mellom trafikkledelsen og sjåførene. Mobilen skal bare brukes når bussen står stille.

– Sjåfører skal ikke holde på med mobiltelefon mens de kjører buss, men da må også bedriften legge til rette for at man kan kommunisere på anna\et vis, slik at sjåførene overholder de øvrige pliktene sine i arbeidslivet, sier Monsen.

Hun viser til at sjåførene er forpliktet til å melde fra om for eksempel forsinkelser, feil på bussene, trafikale problemer og ulykker. I tillegg ringer trafikklederne til sjåførene også når GPS-en i bussene viser at den er i bevegelse, poengterer LO-advokaten.

Privat samtale

– Jeg mener selskapet bør se på rutinene sine og hvordan kommunikasjonsutfordringene kan løses i praksis for å få hverdagen til en bussjåfør til å fungere. Dersom de skal ha et mobilforbud, bør strengt tatt ikke bussjåførene ta med seg mobiltelefonen i bussen i det hele tatt. De bør få ordentlige radiosystemer som fungerer, og så må trafikkledelsen forholde seg til at det er det systemet som blir brukt, sier Monsen.

– Denne konkrete saken gjelder en privat samtale som ikke fant sted på grunn av mangler ved kommunikasjonssystemet, svarer Lundeby i Vy.

(frifagbevegelse.no)

Powered by Labrador CMS