(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Vi trives på jobb

Gjennom en årrekke har norske arbeidstakere vært svært fornøyd med arbeidsgiveren sin. Denne trenden fortsetter, og vi er blant de landene i Europa som setter størst pris på jobben vår.

Publisert

Det er kun tre europeiske land som har høyere tilfredshet enn Norge, viser siste utgave av Randstad Workmonitor. Danmark med sine 81 prosent har lenge toppet listen, mens Spania og Østerrike så vidt er foran oss, slik at vi for første gang på en stund har ramlet utenfor pallen. Det er likevel en ekstremt høy grad av fornøydhet, og kun sju prosent av oss er direkte misfornøyde.

Få aktive jobbsøkere

Fornøydheten gjenspeiles også i antallet som er aktive jobbsøkere. Ifølge rapporten er kun fem prosent av oss på aktiv jobbjakt, mens hele 40 prosent oppgir at de for øyeblikket ikke ser etter jobb i det hele tatt.

  • 5 prosent - er aktive jobbsøkere
  • 5 prosent - ser etter ny jobb uten å aktivt søke
  • 19 prosent - holder seg orientert om ledige stillinger
  • 31 prosent - søker ikke aktivt, men er åpen for å bytte forutsatt et interessant tilbud
  • 40 prosent - ser ikke etter ny jobb

Faktisk jobbskifte

Ser vi på de som byttet jobb siste halvår, så har ni prosent byttet arbeidsgiver. Disse tallene henger godt sammen med hvor mange av oss som mener å være aktive jobbsøkere. I tillegg er det 11 prosent som har byttet stilling, eller arbeidsoppgaver, hos samme arbeidsgiver. Her kan vi også legge til at det er svært store variasjoner i tallene. Enkelte grupper bytter jobb i mye raskere takt enn andre, og dette er knyttet både til geografiske områder (med Oslo på topp), bransjer (spesielt IT) og aldersgrupper (unge arbeidstakere)

Lav ledighet

Det norske arbeidsmarkedet er stort sett et bra sted å være. Arbeidsledigheten er rekordlav, og det er relativt enkelt å få ny jobb i mange bransjer. Tallene fra NAV for utgangen av juni 2019 viser at vi har en ledighet på 2,1 prosent, noe som er en reduksjon på 4500 personer sammenlignet med 2018. Totalt er det ifølge NAV registrert ca. 60 000 personer uten arbeid i Norge. De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juni i fjor. Ledigheten falt kraftigst og mest i Rogaland og Hordaland (-18 prosent), mens Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning i ledigheten. Østfold er nå det fylket med høyest ledighet, på 2,9 prosent mens Sogn og Fjordane har en ledighet på 1,3 prosent

Utfordringer for arbeidsgiverne

Disse tallene er svært positive for arbeidstakernes del. Vi er fornøyde, har en stabil økonomi og vi ser med få unntak svært lyst på utviklingen i samfunnet. For arbeidsgiverne er det derimot noen skyer på himmelen. Ved at vi trives så godt der vi er og har liten grad av ønske om å bytte jobb, resulterer dette i at antallet som faktisk har lyst til å jobbe for virksomheten din blir sterkt redusert. Nærmere 40 prosent av de spurte i Randstad Workmonitor oppgir da også at deres arbeidsgiver har vansker med å få tak i kvalifisert personell.

For at virksomheten din skal vinne kampen om talentene, blir det viktig å nå ut til de som ikke leser ordinære stillingsannonser. Når sju av ti ikke følger med på det som publiseres, må de nås på andre måter.

(Pressemelding fra Randstad Workmonitor)

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS