(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Tre tips til fornyet arbeidsglede

Det kan være mange årsaker til at lufta går ut av ballongen på jobben. Etter noen år med samme arbeidsoppgaver opplever mange at arbeidet blir rutinepreget. Under følger tre måter å gjenfinne arbeidsgleden på.

Publisert

I en Yale-undersøkelse går det fram at mennesker kan være motivert til å arbeide av tre ulike årsaker, skriver det danske nettstedet business.dk.

Noen ser arbeidet som karriere, andre ser det bare som en jobb, og den tredje gruppa ser arbeidet som et kall.

Finn din motivasjon

Den siste gruppa som ser arbeidet som et kall, kjennetegnes ved å yte best og ha størst arbeidsglede. Bruk derfor litt tid på å reflektere over hva du gjør og hva du finner interessant. Verdiene dine har kanskje endret seg siden du trådte inn i arbeidslivet første gang. Kanskje har ambisjonene også endret seg. Hvis du kan finne fram til det som virkelig motiverer deg, kan du bygge videre på det og få en mer meningsfull arbeidsdag. Det behøver ikke å bety at du må bytte jobb. Det kan like gjerne innebære at du trenger nye arbeidsoppgaver eller ansvarsområder.

Meningsfulle arbeidsoppgaver

Arbeidsglede henger sammen med at du føler at jobben er meningsfull. Hvis du ikke har arbeidsoppgaver som gir deg mening, kan du prøve å tilpasse visse deler av jobben slik at det passer bedre til dine interesser.

Mer kontakt med andre

Savner du for eksempel mer kontakt med andre mennesker, kan du ta initiativ til å starte prosjekter sammen med kolleger eller partnere slik at du får mer sparring og kontakt i hverdagen og får brukt samarbeidsevnene dine bedre. Hvis du bruker mye tid på for eksempel analyse eller administrasjon, men savner mer kundekontakt, kan du prøve å flytte ansvarsområdene dine i den retning.

Arbeidet endrer seg også

De fleste opplever at arbeidet jobb endrer seg over tid, både fordi de får ny kompetanse og fordi virksomhetens fokus og strategi endrer seg. Ved å ta styring og ansvar over arbeidsoppgavene dine, kan du snu jobben i den retningen som passer deg best. Disse tankene bør du for øvrig ta med deg inn i medarbeidersamtalen.

Engasjer deg utenom jobben

Har du en hobby som har gått i glemmeboka? Hvis du ikke er engasjert i jobben din, kan det skape en bedre balanse i livet ditt at du har noe annet å være engasjert i i fritiden.

Studier viser også at når du er kreativ og engasjert i fritiden, kan dette få positiv effekt på arbeidet. Når du er engasjert og bruker energi på det du liker å drive med, gir det ny inspirasjon, fornyet energi og evnen til at se jobben fra en ny vinkel.

(business.dk)

Powered by Labrador CMS