Menn må oftere jobbe mer

Menn må jobbe mer enn vanlig arbeidsmengde oftere enn kvinner. De blir også hyppigere kontaktet av arbeidsgiver på fritiden.

Publisert

Tre av fire svarer at de av og til eller ofte må jobbe under tidspress, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider. Andelen er om lag den samme for menn og kvinner.

Menn med høyere utdanning må oftest jobbe mer enn vanlig.

Arbeidsmengden avgjør

Det å ha høyere utdanning sammenfaller med om man må jobbe mer enn vanlig, det vil si utover det avtalte, på grunn av arbeidsmengden. Kun 36 prosent av de med utdanning på universitets- og høyskolenivå sier at de sjeldnere enn én gang pr. måned eller aldri må jobbe mer, mot 61 prosent av de med utdanning på grunnskolenivå og 52 prosent av dem med videregående skolenivå.

Blant menn med utdanning på universitets- og høyskolenivå er det en noe større andel som må jobbe mer enn vanlig minst én gang i uka enn kvinner med tilsvarende utdanning: 38 prosent av mennene, mot 34 prosent av kvinnene.

Alder og arbeidskontrakt

Det er i aldersgruppa 30-54 år at flest menn må jobbe mer enn vanlig. I aldersgruppa 55-74 år sier 38 prosent av menn med høyere utdanning at de sjeldnere enn én gang pr. måned eller aldri må jobbe mer enn vanlig. 30 prosent av menn mellom 30 og 54 år sier det samme.

Type arbeidskontrakt spiller også en rolle om man må jobbe mer enn vanlig. De som har midlertidige stillinger eller jobber deltid, må sjeldnere jobbe mer enn de med faste stillinger eller de som jobber heltid.

Ledere blir hyppigst kontaktet på fritiden

Det er personer i lederyrker som oftest blir kontaktet av jobben på fritiden. Hele 62 prosent bekrefter at de har blitt kontaktet tre ganger eller mer i løpet av de siste to månedene, mens gjennomsnittet for alle ansatte er 32 prosent. Det at ledere blir kontaktet på fritiden og må foreta seg noe samme dag, kan henge sammen med at de har ledende eller særlig uavhengige stillinger. Dette innebærer at de ikke trenger å forholde seg til regler i arbeidsmiljøloven om maksgrense på arbeid i løpet av et døgn eller et år.

Det er de som har kontoryrker som sjeldnest blir kontaktet på fritiden angående jobben.

Du kan finne flere resultater fra denne undersøkelsen på SSBs nettsider.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS