Vi bytter jobb oftere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Vi bytter jobb oftere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange arbeidstakere er frustrert på jobb

– Ni av ti norske arbeidstakere er misfornøyde på jobb, og hele 84 prosent sier at de vurderer å bytte arbeidsplass.

Publisert

Dette kommer fram i en ny undersøkelse, som også viser at arbeidsområdet har en større påvirkning på trivselen enn man skulle tro. Undersøkelsen fra Staples Solutions avslører at hele 92 prosent føler seg frustrert på jobb. Forventningen om at gresset er grønnere på den andre siden gjør at mange tenker på å bytte arbeidsplass. Undersøkelsen viser at hele én av fire (27 prosent) søker etter nye jobber på LinkedIn i arbeidstiden.

Vi bytter jobb oftere

Og vi bytter også arbeidsplass ofte: Fra 18 til 48 år er det forventet at du vil ha 11,7 ulike jobber. Det viser seg imidlertid at mange opplever at gleden er kortvarig når de faktisk går over i en ny jobb. Nesten halvparten (46 prosent) føler seg nemlig frustrert innen det har gått seks måneder.

Arbeidsplassen avgjør

For å redusere misnøye viser undersøkelsen at området du jobber fra – det være seg kontorplassen, møterommet eller hjemmekontoret – spiller en viktig rolle: 61 prosent mener at et velfungerende og fint arbeidsområde bidrar til at ansatte blir værende i jobben.

– Vi er stadig mer mobile når vi jobber, og «kontoret» – i utvidet betydning – spiller en viktig rolle for hvordan vi har det. Å tilrettelegge for at ansatte har alt de trenger for å gjøre en god jobb, uansett hvor de jobber fra, kan bidra til å redusere misnøye. Nye skrivesaker eller ergonomiske løsninger er selvsagt ikke det eneste som skal til for å skape trivsel – det ville vært for enkelt. Men å legge litt innsats i det fysiske arbeidsområdet og tilrettelegge for fleksibilitet er et godt sted å starte. Om omgivelsene man jobber i er gamle og slitte og man ikke har det man trenger for å kunne jobbe effektivt, er det naturlig at ansatte etter en stund vil søke seg til bedre forhold et annet sted, sier Nina M. Skramstad, Managing Director i Staples Solutions Norway AS.

Kvalitet henger sammen med trivsel

To tredjedeler av de spurte i undersøkelsen mener også at det er en kobling mellom kvaliteten på arbeidsområdet og trivsel.

– De fleste bruker mer tid på jobben enn hjemme, så arbeidsplassen er veldig viktig for ansattes helse, velvære og ytelse. Når så mange søker tilfredstillelse og utvikling på jobb, er det fysiske og psykologiske miljøet kritisk for å oppnå dette. Hvordan du ledes (ros og belønning fremfor kritikk), hvor mange timer du jobber, om du har fleksibel arbeidstid og et kontor av god kvalitet, er alle grunnleggende faktorer for å øke trivsel. Det fysiske miljøet er viktig, ikke bare fordi det gjør jobbopplevelsen tilfredsstillende, men også fordi det formidler til ansatte at ’vi bryr oss om deg’, sier Professor Sir Cary Cooper, ekspert i organisasjonspsykologi ved Alliance Manchester Business School.

(Pressemelding fra Staples Solutions)

Om undersøkelsen:

For mer informasjon om undersøkelsen, se https://www.staplesadvantage.no/when-your-space-works, og last ned rapporten Vocation frustration – Europe’s office workers on the brink.  

Powered by Labrador CMS