Å jobbe om natta er krevende, men det kan også være fint. (Foto: KLP)
Å jobbe om natta er krevende, men det kan også være fint. (Foto: KLP)

Ikke alt er mørkt med nattarbeid

Hver natt går mer enn 90 000 nordmenn på jobb. Tross risiko for helseplager, trives seks av ti nattarbeidere, viser en ny undersøkelse.

Publisert

Nattarbeid kan øke risikoen for alt fra søvnforstyrrelser, arbeidsulykker og psykiske plager, til hjerte og karsykdommer og brystkreft. Det viser forskning fra blant annet Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Seks av ti trives

Likevel er langt fra alle negative til å jobbe natt, ifølge en ny befolkningsundersøkelse Opinion har utført for KLP. Seks av ti av dem som må jobbe natt noen ganger, svarer at de trives med dette. Halvparten av de spurte mener at det beste med å jobbe om natta er at de får mer i lønn. Mange trekker fram mer fleksibilitet og fritid, at det er stille og rolig på jobb om natta, og at det er meningsfullt å være der for dem som trenger hjelp.

Skaper trygghet

Omtrent 500 000 personer i Norge må utføre deler av jobben sin om natta. Det tilsvarer én av fem arbeidstakere.
– Vi vet fra andre undersøkelser at nordmenn stort sett trives på jobb, og også i denne oppgir så mange som ni av ti av alle yrkesaktive at de trives på jobben. Det er naturlig at de som jobber natt har flere utfordringer, men det er et høyt antall som svarer at de trives på jobben om natta også, sier Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for HMS i KLP.

Blant dem som har pensjonsordning i KLP, må så mange som én av tre iblant jobbe om natta.
– Mange av medlemmene våre jobber i kommuner og helseforetak, og er i yrker der de jobber tredelt turnus. De må faktisk gå på nattskift når det er deres tur, og for mange er det krevende, sier hun.

Baksiden av medaljen

Det respondentene i undersøkelsen misliker mest med å jobbe natt, er dårligere søvn og at det kan være negativt for helsa. Noen misliker også å jobbe når andre har fri, og gruer seg til å dra fra familien om kvelden.
– Velferdssamfunnet vårt er helt avhengig av disse menneskene som er der når vi trenger hjelp utenom vanlige åpningstider. Det at det alltid er noen der, er en kjerneverdi i det norske samfunnet, sier Os Bratlie.
(Pressemelding fra KLP)

Funn i undersøkelsen:

  • Ni av ti av alle yrkesaktive trives på jobben.
  • Blant alle som må jobbe natt noen ganger, trives seks av ti med å jobbe natt.
  • En av fem av alle yrkesaktive nordmenn må utføre deler av jobben sin om natta.

(Kilde: KLP)

Powered by Labrador CMS