Hjemmetjenestens arbeidsmiljø skal kartlegges. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Hjemmetjenestens arbeidsmiljø skal kartlegges. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hjemmetjenestens arbeidsmiljø under lupen

Hjemmetjenestens arbeidsmiljø skal kartlegges. Godt over 7000 ansatte i landets hjemmetjeneste vil snart bli kontaktet for å svare på spørsmål om sin helse og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Publisert

For første gang skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kartlegge helsen og arbeidsmiljøet til godt over 7000 arbeidstakere i landets hjemmetjeneste, skriver sykepleien.no.

140 kommuners offentlige hjemmetjenester er trukket ut til å være med i studien. Den skal se på hvilke tiltak fra Arbeidstilsynet som fungerer best for å bedre arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte.

Hjemmetjenestens utfordringer

– Problemet er at vi ikke vet hvilke av Arbeidstilsynets virkemidler som fungerer best innenfor helse- og sosialsektoren, fordi det mangler forskning, sier Håkon Johannessen i STAMI. Han er prosjektleder for det store forskningsprosjektet som rulles i gang i disse dager, og som skal pågå til 2021.

– Vi har valgt ut hjemmetjenesten, fordi vi vet den har utfordringer med muskelplager, skjelettplager og psykiske plager, legger han til.

Forskning fra STAMI har tidligere vist at 40 prosent av muskel- og skjelettplager, og 25 prosent av psykiske plager, er knyttet til arbeidsmiljøet.

Deles i fire grupper

Studien inkluderer de 140 kommunene der Arbeidstilsynet har planlagt aktiviteter i 2019. Disse kommunene har blitt delt i fire grupper: Tre intervensjonsgrupper og en kontrollgruppe på 35 kommuner i hver. Den ene intervensjonsgruppen skal få tilsyn, den andre skal få rettledningsmateriell om HMS gjennom et e-læringsprogram, og den tredje gruppen skal få en dag med dialogseminar med tips om hva som kan ha god effekt på arbeidsmiljøet.

– Alle de tre tiltakene henvender seg til lederne av virksomhetene, helt ned på avdelingsnivå, og aktivitetene involverer også tillitsvalgte fra de ulike fagforeningene, sier Anne-Marthe Rustad Indregard.

Hun er sykepleier og forsker ved STAMI og har tatt doktorgrad om utfordringer med emosjonelle krav på arbeidsplasser.

Spørreskjema til alle ansatte

Men før noen form for intervensjon blir satt i verk, skal altså arbeidstakerne svare på spørreskjema fra STAMI. Deretter kommer intervensjonen, og så får arbeidstakerne tre nye runder med de samme spørsmålene med jevne mellomrom, den siste runden i januar 2021.

Spørsmålene vil dreie seg om personlig helse og både psykososiale og organisatoriske arbeidsfaktorer. Indregard gir eksempler:

– Psykososiale eksponeringer vi ser i hjemmetjenesten, kan være emosjonelle krav, jobbkontroll, rollekonflikt, vold og trusler om vold, samt uønsket seksuell oppmerksomhet. Organisatoriske arbeidsfaktorer handler om for eksempel arbeidstid, vaktfordeling og samhandling med leder.

Du kan lese mer om saken på sykepleiens nettsider.

(sykepleien.no)

Powered by Labrador CMS