Regionalt verneombud for bygg og anlegg i arbeid. Geir-Kåre Wollum i samtale med maskinfører Thomas Kjensmo fra Team Huddig. (Foto: Jan Tveita)
Regionalt verneombud for bygg og anlegg i arbeid. Geir-Kåre Wollum i samtale med maskinfører Thomas Kjensmo fra Team Huddig. (Foto: Jan Tveita)

Bygg og anlegg fornøyd med regionale verneombud

90 prosent av virksomhetene som de regionale verneombudene (RVO) besøkte i løpet av et år, mente besøket ville styrke HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Publisert

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har spurt arbeidsgivere og arbeidstakere i bransjen om nytteverdien av RVO-ordningen. Formålet var å undersøke om ordningen kan utvikles videre, samt å se på hvordan RVO-rollen kan inkluderes i et endret arbeidsliv.

Spørreundersøkelsen var todelt: Del én delte RVO-ene ut på nettbrett da de var på besøk på arbeidsplassen, og den delen ble besvart der og da.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene på RVO-enes arbeid var gode. Virksomhetene mente at nytteverdien var stor. 47 prosent ville endre måten de arbeidet på etter besøket.

Forbedringsforslag

Åtte prosent av de spurte oppga at de hadde forbedringsforslag til ordningen. Det som går igjen i svarene er:

 • Flere regionale verneombud.
 • Oftere besøk på arbeidsplassen.
 • Mer informasjon.

Del to

Del to av undersøkelsen ble sendt til arbeidsgiver som mottok rapport fra RVO i etterkant av besøket. Den ble besvart pr. e-post.

64 prosent av de som svarte på undersøkelsen, har rollen som daglig leder, 33 prosent er eiere. Tre prosent oppgir at de er hovedverneombud, og seks prosent verneombud. 16 prosent oppgir at de er HMS-representant.

De fleste kjenner RVO

85 prosent svarer at de kjente til ordningen før besøket. På spørsmål om hvordan de kjente til ordningen, svarer 32 prosent at det er fordi RVO tidligere har vært på besøk. 25 prosent oppgir at de har blitt kjent med ordningen gjennom tilsendt avgift, og seks prosent har blitt kjent med den gjennom informasjonsbrosjyrer. Ti prosent har fått vite om ordningen gjennom organisasjonene sine. Kun tre prosent har blitt kjent med ordningen gjennom media.

71 prosent svarte at de mener rapporten fra RVO vil styrke HMS- arbeidet på arbeidsplassen, og 75 prosent mener at den muntlige og skriftlige informasjonen fra RVO er nyttig. 2041personer besvarte del én, og del to fikk 157 svar, en svarprosent på 25.

Undersøkelsen startet opp i august 2016 og ble avsluttet 31. juli 2017.

Ta kontakt med sekretariatet for fondet dersom du ønsker mer informasjon om spørreundersøkelsen.

Dette ønsker virksomhetene mer informasjon om:

 • Sikkerhet
 • Asbest
 • Lønnsvilkår
 • Stillas
 • Verneombud
 • Regelverk
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Brakkeforhold

I tillegg ønsker virksomhetene også hyppigere besøk fra RVO og hjelp med det forebyggende arbeidet.

Powered by Labrador CMS