(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Svekket syn skaper trøbbel i jobben

Fire av ti middelaldrende nordmenn rammes av svekket syn på jobb. Dette skaper flere feil, mindre effektivitet og spenningshodepiner. De aller fleste kan korrigere synet med progressive briller eller kontaktlinser.

Publisert

42 prosent av nordmenn over 40 år er hemmet av alderssyn på jobb, viser en nordisk undersøkelse. Omtrent en tredjedel (34 prosent) blir slitne og har hodepine fordi de må myse for å fokusere og se skarpt. Hver sjette (14 prosent) har gjort feil i jobben, eller vært redd for å gjøre det, på grunn av alderssyn. Nesten én av fem (19 prosent) vedkjenner at de bruker mer tid på arbeidsoppgavene enn tidligere, og at de føler seg mindre effektive.

Utfordring i flere yrker

Ifølge Jon Thoresen, optometrist hos Mojord & Thoresen Optometri AS, er problemer med alderssyn en utfordring i mange yrker.

– Alderssyn påvirker oss alle, uavhengig av om vi har hatt synsproblemer tidligere eller ikke. Vi oppdager symptomene når vi passerer 40 år. Det blir gradvis vanskeligere å holde konsentrasjonen, fart, presisjon og klarhet når synet er utydelig og alt blir uskarpt. Tilstanden blir verre på ettermiddagen og gjennom de mørke månedene av året, påpeker han.

Thoresen mener at alderssyn påvirker alle typer yrker og jobbfunksjoner.
– Kontoransatte merker det ofte foran pc-en, i konferanserommet eller når de kjører bil til og fra møter. Håndverkere, mekanikere og industriarbeidere opplever problemer når de bruker utstyr, maskiner eller gjør presisjonsarbeid.

Overser problemet

Tross synkende effektivitet, feil, stress og hodepiner viser undersøkelsen at nesten halvparten (45 prosent) av de som er berørt av alderssyn i jobben, forholder seg passive til problemet. Kun hver fjerde (26 prosent) har forsøkt å finne en løsning på det reduserte synet. Thoresen tror passiviteten kommer av at vi venner oss til symptomene.

– Alderssyn kommer snikende over tid og mange blir derfor gradvis vant til plagene. Hadde vår evne til å fokusere og å se klart forsvunnet i løpet av en dag, hadde vi nok blitt skremt. Men når reduksjonen skjer over en periode på flere år, glemmer vi muligens hvor godt synet vårt var da vi var unge, påpeker Thoresen.

Venter til siste liten

Nesten fire av ti nordmenn (36 prosent) som opplever aldersrelaterte synsproblemer, erkjenner at de har skjøvet problemet foran seg inntil det vokser seg så stort at de blir nødt til å gjøre noe med det.

– Mange venter for lenge med å korrigere det svekkede synet. Jeg møter både kvinner og menn i 40- og 50-årsalderen som har ignorert symptomene i over flere år. De merker at det blir vanskeligere og vanskeligere å fokusere og justere synet. Over tid blir det helt klart en hindring i hverdagen. Det er rett og slett paradoksalt at mange ikke tar kroppens signaler på alvor, særlig når arbeidsevnen deres påvirkes negativt, sier Thoresen.

Stor informasjonsmangel

Over halvparten (53 prosent) av de som sliter med alderssyn på jobb vet lite eller ingenting om denne forandringen, og enda flere er uvitende om de ulike løsningene som finnes. Én av fire (25 prosent) kjenner til at alderssyn kan korrigeres med progressive briller, men bare én av seks (14 prosent) vet at alderssyn også kan korrigeres med progressive kontaktlinser.

– Det er ingen grunn til å forsone seg med alderssyn, da dette for de aller fleste kan korrigeres med progressive briller og/eller progressive kontaktlinser, forskrevet av en optiker. I dag er den progressive kontaktlinseteknologien så avansert at de som lider av alderssyn, kan oppnå skarpt syn på både kort og lang avstand, påpeker Thoresen.
Undersøkelsen er gjennomført for Alcon Nordic i september og oktober 2015.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS