Transport og lagring hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær i 2020.
Transport og lagring hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær i 2020.

Laveste antall arbeidsulykker siden 2014

I 2020 ble det rapportert i alt 20 080 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Dette er det hittil laveste antallet arbeidsulykker som er registrert i SSBs statistikk om arbeidsulykker, som startet i 2014. Fallulykkene dominerer fremdeles.

Publisert

I 48 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens de resterende 52 prosent resulterte i kortvarig fravær, melder SSB.

Fallulykkene dominerer

Fall er den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2020, og er det for femte året på rad. Om lag en femtedel av arbeidsulykkene skyldes fall, og dette gjelder flertallet av næringshovedområdene.

Stor variasjon mellom næringer

Variasjonen mellom næringsområdene er betydelig. Næringsområdet transport og lagring hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med sju pr. 1000 ansatte. Til sammenligning hadde næringsområdet informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting færrest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med 0,6 pr. 1000 ansatte.

41 dødsulykker i 2020

Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017. Arbeidstilsynet registrerte 28 arbeidsulykker med dødelig utfall i 2020, mens Sjøfartsdirektoratet registrerte 13. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet registrerte ingen arbeidsulykker med dødelig utfall i 2020.

Du kan lese mer om ulykker i arbeidslivet i 2020 på SSBs nettsider.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS