Vold-mot-kvinner

Kvinner utsettes stadig oftere for vold på jobben

Dårligere arbeidsvilkår ligger bak økningen i vold mot kvinner i arbeidslivet.

Publisert

(Colourbox.com)

Det konstaterer Sofia Wikman ved universitet i Stockholm i en ny avhandling. Ifølge avhandlingen har den arbeidsrelaterte volden økt de siste 30 årene. Det gjelder først og fremst i kvinnedominerte yrker innenfor pleie, skole og omsorg, skriver nettstedet duochjobbet.se.

– Utviklingen er tydelig koblet til dårlige arbeidsvilkår. Der man har kuttet ned mest, ser vi også en klar økning av trusler og vold, sier Wikman.

Volden på arbeidsplassene er konsentrert til noen få yrkesgrupper. Ofte dreier det om konflikter mellom den ansatte og personer denne mer eller mindre tilfeldig kommer i kontakt med. Som pasienter, klienter og kunder. Noen risikoyrker for kvinnene er for eksempel sykehuspersonale, sosialarbeidere og kuratorer.

Bedre arbeidsmiljø

I avhandlingen beskriver Wikman blant annet hvordan volden får oppmerksomhet i fagpressen og hvilke forebyggende tiltak de som rammes, selv foreslår i sine tilbakemeldinger.

Bedre arbeidsmiljø kan motvirke den økte volden i arbeidslivet, mener de voldsutsatte. De vil at problemet løses internt på arbeidsplassen, gjennom mer ressurser i form av tid og personale. De etterlyser derimot ikke mer innsats av politi og rettsinstanser.

– Trusler og vold trenger ikke være så dyrt å forebygge dersom vi satser på et bedre arbeidsmiljø. Alarmer og vektertjenester koster også penger, mener Sofia Wikman.

duochjobbet.se

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS