Landbruk
Landbruk

Etterlyser kunnskap om HMS

Hvis bønder undervurderer eller ikke forstår betydningen av å forebygge arbeidsulykker, er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk redd de heller ikke er villige til å gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten på gården.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Det sa Brekk i sin innledning på den nordiske konferansen om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket som arrangeres over tre dager i Asker denne uka.

– Landbrukets utfordringer innen HMS dreier seg både om for liten kunnskap, holdninger til systematisk HMS-arbeid og samarbeid, sa Brekk i sin innledning. Han viste til at både bønder og rådgivere har et ansvar for å vektlegge HMS-arbeidet tilstrekkelig til å få ned både ulykkesrisikoen og faren for slitasje og andre former for belastningslidelser.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– I landbruket og mange andre småbedrifter er arbeid med å forbedre helse, miljø og sikkerhet oppfattet som unødvendig tidsforbruk. Det er vanlig i landbruket å ha en holdning til at det er greit å ta risiko, sa Brekk.

Arbeidsgruppe nedsatt

En arbeidsgruppe med representanter for partene i jordbruksoppgjøret presenterte i mars en rapport som kom med åtte anbefalinger til hvordan sikkerheten i landbruket kan bli bedre. Du kan lese hele rapporten her.

De senere årene har ca. 25 prosent av dødsulykkene i arbeidslivet skjedd i landbruket – ei næring med bare tre prosent av arbeidsstyrken. Konferansen har deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. I tillegg kommer det innledere både fra Irland og USA. Målet er å spre kunnskap og på den måten bidra til å bedre sikkerheten i landbruket.

(regjeringen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS