Sykepleiere-St.-Olavs-Hospi
Sykepleiere-St.-Olavs-Hospi

Helsevesenet mangler en seniorpolitikk

Selv om helseforetakene har forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk, sier flere av seniorene at de ikke har hatt formelle samtaler med sine ledere, viser ny studie.

Publisert

Unntaket: St. Olavs Hospital i Trondheim vant prisen "Årets seniorinitiativ" i 2011 for sin seniorpolitikk. (Foto: Jan Tveita)

Mange av dem som pensjonerer seg tidlig fra jobber i helsevesenet, er friske og trives godt på jobben.

– Her er det mye å gå på. Potensialet er stort for å holde på folk lenger. Det handler mye om at lederne gir de rette signalene til de ansatte, sier Fafo-forsker Anne Inga Hilsen til forskning.no.

Hilsen har ledet arbeidet med en analyse av sluttsamtaler som ledere i tre ulike helseforetak har gjort med 306 seniorer som alle har søkt om pensjon. Det dreier seg om alt fra leger til rengjøringspersonale.

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min», lyder tittelen på rapporten, som nylig er lansert.

– Grunnen til tittelen er jobbmotivasjonen og trivselen som så åpenbart preger disse sluttsamtalene. Selv om dette er mennesker som har et slitsomt arbeid, er det gjennomgående at de er glade i jobben sin, forteller forskeren.

Savner samtaler med lederne

De tre helseforetakene som er med i undersøkelsen, er Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Disse har alle forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk, for å redusere tidligpensjoneringen.

Likevel sier flere av seniorene i sluttsamtalene at de ikke har hatt formelle samtaler med lederen sin. De opplever derfor at de ikke har diskutert muligheten for å bli lenger i arbeid.

– Den største utfordringen for helseforetakene ser ut til å være å implementere seniorpolitikken over hele linja. Helseforetakene er store virksomheter, det er vanskelig å få alle til å målbære det samme budskapet, sier Hilsen.

Gunstige pensjonsordninger

En del sier at de gjerne ville ha fortsatt selv etter at de har fylt 67. Noen opplever det som negativt at de blir fratatt en jobb som de gjerne vil beholde, på grunn av alder.

Noen slutter tidlig fordi helsa skranter. Andre slutter fordi helsa er god. De sistnevnte vil utnytte tiden til mer samvær med familien.

Gunstige pensjonsordninger gjør det også mulig for dem å starte pensjonstilværelsen tidligere enn de må.

– Vi vet at dagens pensjoner for offentlig ansatte bidrar til tidligpensjonering. Når ansatte har sett pensjonsregnestykket sitt, ser de at det er fullt mulig å gå av med pensjon når de er 62 år. Dette avgjør valget for noen.

Dagens pensjonsregler åpner for at du kan heve pensjon, og jobbe litt ved siden av.

Mange fortsetter derfor som ekstravakt, som tilkallingsvakt eller i små stillingsandeler etter pensjonering.

Flere av dem som er intervjuet, sier de skulle ønske at pensjonssystemet hadde sterkere økonomiske sporer for å kombinere arbeid og pensjon.

– For noen ville nok en mild oppfordring fra nærmeste leder ha vært nok til å få dem til å stå lenger i arbeid. Samtidig er det mange seniorer i dag som vil ha veldig mye. De vil ha turnusfritak og de vil ha bonuser. Og de vil ha arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Mange av disse ønskene og behovene er det opplagt at arbeidsgiverne ikke har mulighet til å møte de ansatte på, sier Hilsen.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS