Tidspress-på-norske-arbeids
Tidspress-på-norske-arbeids

Mest tidspress på norske arbeidsplasser

En undersøkelse blant nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land viser at Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

EUs arbeidslivsorgan EU-OSHA presenterte nylig en ny europeisk bedriftsundersøkelse om nye risikoer i arbeidslivet. Blant de 50 000 virksomhetene i undersøkelsen var det 1500 norske bedrifter. Målet med undersøkelsen er å finne ut hvordan helse og sikkerhet på arbeidsplassen – og særlig økende risikoer som psykososiale forhold – håndteres i praksis.

Tidspress fører til stress

– Tidspress over tid kan føre til arbeidsrelatert stress. Stress er nest vanligste årsak til sykefravær, etter muskel- og skjelettplager. Dette er det fullt mulig å forebygge, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Nærmere ett av fem foretak i Europa som oppgir at de må håndtere vanskelige kunder eller takle tidspress, rapporterer også at de mangler informasjon eller egnede verktøy for å håndtere slike risikoer på en god måte. Dette kan føre til at psykososiale risikoer oppleves som mer utfordrende enn andre risikoer.

Forebygg stress med gode rutiner

– Gode rutiner og verktøy for å håndtere risiko på arbeidsplassen er helt nødvendig for å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier Finboe Svendsen, og fortsetter: – Det er viktig at det er kultur på arbeidsplassen for å snakke om alle typer utfordringer. Gode ledere involverer arbeidstakerne, og slik medvirkning viser seg å være avgjørende for å avdekke og forebygge stress og uheldige hendelser på jobben. Arbeidstakerne skal bidra til å identifisere problemer og å finne løsninger.

Ligger etter danskene

Den europeiske undersøkelsen gir et bilde av hvordan helse og sikkerhet faktisk styres på europeiske arbeidsplasser. Resultatene tyder på at 76 prosent av bedriftene i EU-28 gjennomfører risikovurderinger regelmessig, og 90 prosent av bedriftene synes risikovurderinger er et nyttig element i HMS-styringen. Norske virksomheter ligger så vidt over det europeiske gjennomsnittet. Her er det 78 prosent som gjennomfører risikovurderinger regelmessig. Sammenligner vi oss til gjengjeld med våre naboer i sør, er det tydelig at vi har et stort forbedringspotensial. I Danmark gjennomfører hele 91 prosent av bedriftene regelmessige risikovurderinger.

HMS-arbeid lønner seg

Norske bedrifter oppgir at de viktigste årsakene til at de sørger for god HMS-styring, er at de vil overholde juridiske forpliktelser og at de vil møte forventningene til arbeidstakerne eller deres representanter. Samtidig er det mangel på tid eller personell som oppgis hyppigst som årsak når norske virksomheter ikke prioriterer HMS-arbeid. Systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen er det mest grunnleggende for å skape et godt arbeidsmiljø. Og godt arbeidsmiljø bidrar til å holde arbeidstakerne friske og produktive og bidrar til å redusere sykefravær. En slik reduksjon vil igjen påvirke bedriftens bunnlinje. Enkle grep kan ofte ha stor effekt. Arbeidstilsynet har laget Arbeidsmiljøguiden, et verktøy som gir en innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er og hvordan bedriftene kan komme i gang.

– Både arbeidsgivere og arbeidstakere har alt å vinne på at virksomheten jobber godt med HMS. Det er der motivasjonen for HMS-arbeid må ligge, og vi i Arbeidstilsynet bidrar gjennom vår veiledning i norske virksomheter. Hvilken leder vil ikke ønske både å ta godt vare på sine ansatte og samtidig oppnå best mulig resultater for sin virksomhet? spør Finboe Svendsen.

Du kan gå inn på arbeidsmiljøguiden her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS