Arbeidsmiljo-og-HMS-arbeid

Ny bok om arbeidsmiljø og HMS

Boka har et helhetlig blikk på arbeidsmiljø og HMS, og forfatteren har valgt å bygge opp stoffet langs en rød tråd spunnet rundt integrasjon, problemløsning og utvikling.

Publisert

(Omslag: Gyldendal forlag)

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid er et stort område. Det har et bredt faglig spenn, og det er regulert gjennom et omfattende regelverk. Ikke minst er variasjonene ute i virksomhetene store når det gjelder både arbeidsmiljøet og HMS-innsatsen.

Integrasjon innebærer at HMS er vevd inn i bedriftsorganisasjonen. Kulturen, omgangstonen og samarbeidet er godt, og ledere og ansatte ser arbeidsmiljøaspekter ved alt de gjør.

I en virkelig verden greier vi ikke å integrere arbeidsmiljø i den grad at vi unngår ethvert arbeidsmiljøproblem. Avvik – som dette også kan kalles – vil forekomme, og vil kreve problemløsning.

Utvikling mot HMS-mål

Mens problemer er noe vi vil unngå og forsøker å løse, er mål noe vil oppnå og dermed forsøke å utvikle oss mot. Derfor er utvikling et sentralt stikkord for HMS-innsatsen.

Boka har en samfunnsvitenskapelig innfallsvinkel. Det er i første rekke organisasjonssosiologi og organisasjonsteori som er grunnlaget for teksten. Forfatteren formidler den forståelsen som er nødvendig for å utvikle et godt HMS-arbeid, snarere enn å fordype seg i det teoretiske.

Forfatter av boka Arbeidsmiljø og HMS-arbeid er Bjørn Willadssen. Boka koster kr. 369,-. og utgis på Gyldendal forlag. Boka er i salg fra 2. desember.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS