Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener ansatte og vernepliktige i Forsvaret må skjerpe seg. En fersk undersøkelse viser flere grove tilfeller av trakassering. FOTO: ERICA STØYLEN (FORSVARET)
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener ansatte og vernepliktige i Forsvaret må skjerpe seg. En fersk undersøkelse viser flere grove tilfeller av trakassering. FOTO: ERICA STØYLEN (FORSVARET)

Sjokkbølger i Forsvaret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er krystallklar på at mobbing og seksuell trakassering er helt uakseptabelt i Forsvaret.

Publisert

– Jeg har sagt det tidligere da dette var i media nylig: Dette gjør meg forbannet. Nå har vi fått en grundig og detaljert undersøkelse, og funnene her gjør meg ikke mindre forbannet, sier forsvarssjefen etter at resultatene i Forsvarets omfattende undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) ble offentliggjort denne uken.

Kvinner utsatt

8805 ansatte og vernepliktige har svart på undersøkelsen som ble utført høsten 2018. Dette er blant de viktigste funnene i undersøkelsen:

 • 2,7 prosent blant kvinner under 20 år oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, at noen har hatt sex/samleie med dem uten samtykke.
 • 2,1 prosent av kvinnene mellom 20–29 oppgir det samme.
 • 8,1 prosent av kvinner under 20 år oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, at noen har prøvd å ha sex med dem uten samtykke/mot deres vilje.
 • 5,4 prosent av kvinner 20–29 år oppgir det samme, og 2,5 prosent av menn under 20 år.
 • Nær mellom 1-2 av 10 oppgir at de har blitt utsatt for vold eller trusler om vold i eller utenfor tjenestetid de siste seks måneder.

Skjerp dere

Haakon Bruun-Hanssen er klar og tydelig når han minner om at enhver form for seksuell trakassering er forbudt etter norsk lov, de groveste tilfellene straffes med fengsel.

Derfor har admiralen en klar oppfordring til både ansatte i Forsvaret og soldatene som tjenestegjør.

– Skjerp dere. Kontroller egen adferd.

Og samtidig:

– Ta vare på hverandre! Ønsker du å bli utsatt for seksuell trakassering, overgrep eller mobbing? Hvis svaret er nei, så hjelper du alle andre til å unngå det også. Si fra med én gang og ta tak i dette, oppfordrer forsvarssjefen.

Ledernes ansvar

Bruun-Hanssen mener det er et åpenbart lederansvar å få bukt med problematikken rundt mobbing og seksuell trakassering.

– Vi må forholde oss til at dette skjer i Forsvaret, og vi må ta tak i det. Ved å jobbe med alt fra holdninger, varsling og reaksjoner, sender vi et tydelig budskap om at denne type adferd er uakseptabel i Forsvaret.

Forsvarssjefen er også klar på at det ikke holder at toppledelsen i organisasjonen er oppmerksomme på problemene, det må også tas tak i på alle nivåer.

– Særlig skal vi prioritere de yngste lederne våre, som er tett på de unge. De skal følge opp soldater og ansatte, og være tydelige på at dette ikke er greit.

  Forsvarets tiltak

  Her er noen av tiltakene som skal gjennomføres den nærmeste tiden:

  1. gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt
  2. revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv
  3. gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette
  4. gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet
  5. kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret
  6. tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker
  7. etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)
  8. gjennomføre MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse
  9. opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering

  Kilde: Forsvaret

  Powered by Labrador CMS