Byggeplass-Forus

Storkontroll av byggeplasser

I forrige uke gjennomførte Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemneren, Nav Kontroll og Tolletaten en felles kontroll på 60 byggeplasser. Aksjonen fant sted i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Aksjonen markerer starten på et mer etablert samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet, melder Arbeidstilsynet. I Hedmark og Oppland var det lokale skatteoppkrevere som samarbeidet med Arbeidstilsynet om kontrollen.

I løpet av uka kontrollerte medarbeidere fra de samarbeidende etatene rundt 1000 personer fra 350 virksomheter på 60 byggeplasser.

Avdekker lovbrudd

– Kontrollene avdekket flere virksomheter som har restanser på forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Foreløpig utgjør dette ca. 10 mill. kroner. I tillegg vil det kunne komme restanser på merverdiavgift. Det ble også foretatt seks stansinger av all virksomhet grunnet farlige arbeidsforhold, og det er så langt avdekket sju saker knyttet til mulig misbruk av dagpenger og sykepenger, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo, som har koordinert aksjonen på vegne av de seks samarbeidende etatene.

ID og arbeidsforhold

Målet for kontrollene var å sjekke identitet og arbeidsforhold hos arbeidstakerne som befant seg på byggeplassene. Vi kontrollerte identiteten til de som var på byggeplassen og deres arbeidsforhold, blant annet om de hadde lovlig arbeidsavtale og ID-kort for bygg og anlegg (byggekort).

– Vi har også sjekket om arbeidstakere og virksomhetene er registrert i pliktige registre, om de mottar stønad fra Nav og at de har lovlig opphold i landet, sier Halmrast.

Foreløpige funn og resultater:

* Ca. 10 mill. kroner er skyldig i skatter og avgifter.

* Seks stansinger grunnet farlig arbeid.

* Fire pågrepet og bortvist fra riket for overtredelse av utlendingsloven.

* 20 personer av 150 kontrollerte manglet skattekort.

* Ti virksomheter mangler registrering i mva-register.

* 100 arbeidstakere ikke meldt inn i Navs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

– Funnene er dessverre i samsvar med det vi har antatt på forhånd, og vi ser at det er behov for en samlet innsats, sier Halmrast. Aksjonen viser at det er svært effektivt å gjennomføre tilsyn og kontroller sammen.– Vi får en bredere kontroll, og vi får avdekket mye mer. Gjennom vår felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet bidrar vi til bedre vern av arbeidstakere, bedre konkurransevilkår, i tillegg til at vi sikrer at inntekter ikke blir borte fra fellesskapet. Sammen verner vi viktige verdier, påpeker Halmrast.

– Nå har vi en jobb å gjøre videre. Resultatene er ennå ikke helt ferdige, og vi kommer til følge opp flere av funnene ytterligere.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS