Stillas-med-plastlemmer-1

Hver femte byggeplass stanset

Tilsynsmyndighetene gjennomførte nylig flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. Det ble funnet en rekke mangler.

Publisert

Arbeidet på hver femte byggeplass ble nylig stanset av tilsynsmyndighetene i Oslo og Akershus. (Foto: Jan Tveita)

Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på fem byggeplasser, inndro ni byggekort og ga 29 pålegg om manglende byggekort, melder Arbeidstilsynet. I tillegg er det blitt innhentet informasjon fra alle arbeidstakerne om lønn og øvrige arbeidsvilkår. Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping, blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant. NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel.

Ubetalte avgifter og skatter

Skatt øst og kemneren avdekket at de kontrollerte virksomhetene hadde totalt ca. 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Det var også manglende registrering i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret for hver fjerde arbeidstaker, og hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID-kontrollert manglet skattekort.

Alvorlige feil

– Dette er alvorlige feil. Vi ser at der det er brudd på et regelverk, er det gjerne også brudd på andre regelverk. Det er mange indikasjoner på svart arbeid og omsetning. Gjennom slike felles kontroller ønsker vi å få stanset de useriøse virksomhetene. Til sammen rår etatene over en rekke virkemidler som gjør at vi forhindrer at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet, sier tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet, som koordinerer kontrollene.– Måten vi har organisert oss på, gjennom tverretatlig samlokalisering i Oslo City, gjør oss bedre i stand til å følge opp de kontrollerte foretakene på en mer slagkraftig måte, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst.

Bakgrunn

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Politiet, skatteoppkreverne og Tolletaten samarbeider i bekjempelsen av arbeidsmarkedskriminalitet. Det er opprettet et felles kontorsted i 12. etasje i Oslo City der medarbeidere fra flere av etatene sitter sammen. Her samarbeider de om analyser og om løpende, felles kontroller. Det finnes tilsvarende tverretatlige samarbeid flere steder i landet.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS