Lærernes arbeidsrom CB5573296
Lærernes arbeidsrom CB5573296

Bunden arbeidstid krever mer arbeidsplass

Hvis lærerne blir bundet til 7,5 timer på skolen hver dag, kan Arbeidstilsynet kreve at arbeidsgiver gir lærerne større arbeidsplass.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Lærere har samme rettigheter som andre yrkesgrupper: en arbeidsplass på seks kvadratmeter. Men dersom lærerne har tilgang til stillerom og vrimlerom, og graden av samtidig bruk av felles arealer er lav, kan tilsynet se mellom fingrene på kravet om seks kvadratmeter.

– Samtidig bruk er en av flere arbeidsmiljøfaktorer som skal vurderes, og kan ikke alene i tilstrekkelig grad kompensere for et mindre areal pr. lærerarbeidsplass, sier Trygve Bragstad i Arbeidstilsynet til utdanningsnytt.no.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljø, inkludert størrelse på arealet lærerne har på arbeidsstedet sitt. Arbeidsgiver har til enhver tid ansvar for å sørge for at arbeidsplassene er fullt forsvarlige og oppfyller lovens krav om blant annet velferdsmessig standard og tilstrekkelig gulvareal. Bragstad sier til nettstedet at lengre arbeidstid vil kunne påvirke antall lærere som bruker felles kontorarealer.

– Det kan få innvirkning på vår vurdering av hvor stor den enkelte arbeidsplass må være. Her vil det imidlertid være store individuelle forskjeller, og det er derfor ikke mulig å si noe bestemt om hvordan forlengelse av arbeidstiden vil påvirke alle lærerarbeidsplasser, sier han.

– Er reglene forskjellige i grunnskole og videregående?

– Ikke når det gjelder regler, men vurderingen kan bli annerledes, blant annet fordi arbeidstiden og dermed grad av samtidig bruk kan være forskjellig, sier han.

– Må være fullt forsvarlige

Bragstad sier det ikke er snakk om dispensasjoner fra regelverket.

– Normen på seks kvadratmeter er etablert praksis, og således utgangspunktet for Arbeidstilsynets vurdering. Hvorvidt det i det enkelte tilfeller er et krav om at hver arbeidsplass skal være på seks kvadratmeter, vil bygge på en konkret vurdering hvor arbeidsmiljøfaktorer som nevnt tidligere også vurderes, sier han.

Hvis lærerne får 7,5 timer bundet tid på skolen, vil det i en viss grad kunne påvirke Arbeidstilsynets vurdering

– Økt arbeidstid vil kunne medføre økt samtidig bruk av arbeidsplassene, hvilket er ett av flere forhold arbeidstilsynet vektlegger når vi vurderer om normen kan fravikes, sier han.

– For en lærer som i dag deler åtte kvadratmeter med fire andre, hvordan må arbeidsgiver endre dette arbeidsområdet for å følge loven?

– Arbeidsgiver har til enhver tid ansvar for å sørge for at arbeidsplassene er fullt forsvarlige og oppfyller lovens krav om blant annet velferdsmessig standard og tilstrekkelig gulvareal. Åtte kvadrat fordelt på fem lærere er langt utenfor Arbeidstilsynets praksis hvis arealene skal brukes samtidig, sier han.

Ingen krav til godkjenning fra ansatte

– For å kunne avvike fra kravet om seks kvadratmeter, må læreren samtykke eller kan arbeidsgiver søke å pålegge dem en endret arbeidsplass?

– Det foreligger ikke krav om godkjenning fra ansatte i en slik sammenheng, men kravene til arbeidsplasser i arbeidsmiljøloven med forskrifter kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakerne, sier han.

Ved nybygg og rehabilitering skal skoleeier søke Arbeidstilsynet om godkjenning av planer for utforming av arbeidsplasser.

Bragstad presiserer at Arbeidstilsynet alltid oppfordrer til dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i alle saker knyttet til arbeidsmiljø, og mener det beste er felles enighet.

(utdanningsnytt.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS