Nærværsarbeid nytter

– Det nytter å drive et systematisk nærværsarbeid. Det handler om å bli sett og hørt på jobb. Så enkelt – og så vanskelig er det.

Publisert

Lillehammer Helsehus har stor nytte av sitt nærværsarbeid. (Foto: Jan Tveita)

Dette sier Kristin Lindberget, tjenesteområdeleder på Lillehammer Helsehus.

Lillehammer Helsehus er med sine 186 pasienter ett av de største sykehjemmene i landet. Her utføres 350 årsverk av mellom 550 og 600 ansatte i turnus. Det dreier seg om en stor bedrift med en tung organisasjon.

Sammen med avdelingssykepleier Lars Erik Engen har Lindberget arbeidet aktivt med sykefraværet ved avdelingen F2 ved helsehuset. F2 er en geriatrisk langtidsavdeling som åpnet for to år siden. Avdelingen hadde en tøff start, noe som førte til høy mistrivsel og høyt sykefravær blant de ansatte.

Et rådende anarki

Avdelingssykepleier Lars Erik Engen begynte som leder av F2 for et år siden. Da han tiltrådte stillingen, lå sykefraværet i perioder på hele 33 prosent. Dette kunne ikke fortsette, og Lars Erik bestemte seg for å gjøre noe med det.

– Det hersket kort sagt anarki på avdelingen, sier avdelingslederen i dag. Sykefraværet var skyhøyt som følge av stor mistrivsel. Den dårlige trivselen skyldtes at det rådde utrygghet og svikt i rutinene. Avdelingen hadde mange langtidssykemeldinger, og flere ga uttrykk for at de ønsket å slutte i jobben.

En nødvendig snuoperasjon

I mars 2014 tok Lars Erik Engen kraftig grep og startet en snuoperasjon som snart skulle vise seg å gi resultater.

– Jeg gikk noen runder først. Jeg ville bygge tillit og skape gode relasjoner til de ansatte, forklarer han. Deretter satte vi i gang tiltak ved avdelingen veldig raskt.

Ett av de konkrete grepene Lars Erik tok, var å innføre seks samspillregler:

– De seks samspillreglene fikk jeg gjennomslag for på et avdelingsmøte, forteller han. De skal regulere hvordan vi skal være overfor hverandre og snakke med hverandre på jobb.

Samspillsreglene er regler de ansatte selv har blitt enige om. Innholdet har de ansatte selv kommet fram til. Jeg fikk gjennomslag for at vi skulle innføre reglene, sier Lars Erik.

- Vi har tro på prosjekter som involverer de ansatte, sier Lars Erik Engen og Kristin Lindberget ved Lillehammer Helsehus. (Foto: Jan Tveita)

Les mer om de seks samspillsreglene og snuoperasjonen ved Lillehammer Helsehus i det nye HMS-magasinet som er ute nå!

Powered by Labrador CMS