Støy_cb565233_M
Støy_cb565233_M

Det nytter å bekjempe støyen i arbeidslivet

Forebyggende tiltak har ført til at hørselstap som følge av støy i arbeidslivet er synkende i Norge og andre vestlige land.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette skriver STAMI på sine nettsider. Mesteparten av hørselstapet er aldersrelatert. I en nylig publisert studie som bygger på STAMIs støyrapport fra 2013, har forskere ved instituttet gått gjennom tidligere vitenskapelig forskning for å gi en systematisk oversikt over utviklingen av støyindusert hørselstap i arbeidslivet.

Fortsatt stor utfordring

Støy anses fortsatt som et av de største problemene i arbeidslivet, og meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør omlag 60 prosent av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer, ifølge STAMI.

Arbeid, kjønn, alder og arv

Samtidig finner vi at hørselstapet i befolkningen i hovedsak er knyttet til økende alder.

Menn mister hørselen mer enn kvinner. Arv spiller også en rolle. Sosioøkonomisk status, etnisitet og andre faktorer, som for eksempel røyking, høyt blodtrykk, diabetes, vibrasjon og kjemiske stoffer, kan også påvirke hørselen. Bruk av skytevåpen kan være skadelig for hørselen, mens andre typer fritidsstøy synes å være mindre viktig. Impulsstøy er mer skadelig for hørselen enn kontinuerlig støy.

Yrkesgrupper med høy risiko for hørselstap er det militære, bygningsarbeidere, landbruk og andre med høy eksponering for støy.

(stami.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS