Flere amerikanske forskere har funnet ut at man i framtiden må ta bedre vare på medarbeidernes generelle helse enn hvordan de utfører arbeidet. (Foto: Colourbox)
Flere amerikanske forskere har funnet ut at man i framtiden må ta bedre vare på medarbeidernes generelle helse enn hvordan de utfører arbeidet. (Foto: Colourbox)

Helhetlig arbeidsmiljø vil bety mest

Glem hvordan du utfører arbeidet ditt. I framtiden spår eksperter at et godt arbeidsmiljø vil ha mye større betydning.

Publisert

Det er Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark som rapporterer om denne utviklingen på bakgrunn av seminarinnlegg fra flere amerikanske forskere.

Konklusjonen deres er basert på det enkle faktum at helsen vår påvirkes av jobben, og at jobben blir påvirket hvis vi er syke eller fungerer dårlig.

Dermed anser de at framtidens arbeidsmiljø i større grad vil handle om å styrke den generelle gleden og helsebringende effekten på arbeidsplassen enn hvordan man faktisk utfører jobben.

Glidende overgang

Grensene mellom arbeid og fritid viskes mer ut for stadig flere arbeidstakere. Det betyr at det blir vanskeligere i skille mellom hvilke sykdommer og skader du kan ha fått som en følge av arbeid eller livsstil.

Forskning viser blant annet at det er sammenheng mellom fedme og stress på jobben, samme gjelder sjikane og dårlig søvn. Begge kan gi en rekke helsemessige konsekvenser.

- Kroppen reagerer samlet på de påvirkninger og belastninger den blir utsatt for, og skiller ikke mellom jobb og fritid, sier professor Greg Wagner ved Harvard University i USA, ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø.

Sykdom koster

Professoren og hans kolleger ved universitetet har sammen utviklet programmet Totalt Worker Health (TWH) – en slags ny tilnærming til hva som gir et godt arbeidsmiljø.

Ifølge dette programmet skal arbeidsplassen i framtiden ta større ansvar for medarbeidernes generelle helse, og ikke bare forholde seg til lover og regler, eller avverge arbeidsulykker.

TWH kan nemlig omsette denne endringen i kroner og øre, og da blir den langt mer forståelig for langt flere.

Det er nemlig ikke bare medarbeiderne som påvirkes hvis arbeidsmiljøet er dårlig. Arbeidsplassene lider når ansatte er syke, ikke fungerer optimalt eller skifter jobb.

Styrker organisasjonen

Dette er virkelig nye tanker i USA, mens vi i de fleste nordiske land har hatt fokus på helhetlig arbeidsmiljø i mange år. Likevel er professorenes funn med på å understreke viktigheten av det arbeidet som pågår på hjemlige trakter.

- Arbeidsgivere i USA ser at de kan spare penger på denne metoden. Mange mener til og med at det å ta vare på hverandre på en annen måte enn før kan styrke deres organisasjon, sier Wagners kollega fra Harvard, professor Jack Dennerlein.

De som jobber mest med arbeidsmiljø skal i framtiden ta mer utgangspunkt i lokale forhold og de ansattes ønsker når det kommer til forbedringer. På denne måten mener man at nye tiltak og hjelpemidler blir enda bedre faglig integrert og inkludert i den daglige jobben.

- Når det kommer til å forbedre helsen på arbeidsplassen er det en meget sterk sammenheng mellom individet og omgivelsene. Dette kan altså ikke være opp til den enkelte alene, for man kan ikke komme lenger enn det rammene tillater, sier professor Brian Oldenburg fra Melbourne University i Australia, ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø.

Powered by Labrador CMS