Unngå flere typer arbeidsbelastninger. (Foto: Jan Tveita)
Unngå flere typer arbeidsbelastninger. (Foto: Jan Tveita)

Unngå flere forskjellige arbeidsbelastninger

Er du utsatt for fire eller flere fysiske arbeidsbelastninger på én gang i mer enn en fjerdedel av arbeidstida, har du 94 prosent større risiko for langvarig sykefravær.

Publisert

Dette er tall Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark har forsket seg fram til. Tallene baserer seg på en undersøkelse blant 12 000 lønnsmottakere i landet.

– Vi vet fra før at hardt fysisk arbeid, uhensiktsmessige arbeidsstillinger og generelt store fysiske arbeidsbelastninger er risikofaktorer for utvikling av plager i muskler og ledd, samt for sykefravær.

Kombinasjonsbelastninger

– Det nye ved denne undersøkelsen er at flere arbeidsbelastninger på én gang viser seg å være en enda større risikofaktor for sykefravær enn hvis du bare utsettes for én type arbeidsbelastning om gangen. Med tanke på forebyggende arbeid vil jeg derfor anbefale at vi både ser på helheten i arbeidet og de enkelte risikofaktorene, sier professor Lars Andersen ved forskningssenteret.

Stort forebyggingspotensial

Blir du utsatt for harde fysiske arbeidsbelastninger i mer enn en fjerdedel av arbeidstida og arbeider for eksempel med skjev eller foroverbøyd rygg, med armene over skulderhøyde, du ligger på kne eller sitter på huk eller løfter tunge ting, er du utsatt for risikofaktorer som kan medføre langvarig sykefravær i over tre uker. Dette gjelder både for den yrkesaktive befolkningen generelt og for faglærte og ufaglærte grupper som tradisjonelt har mer manuelt arbeid enn andre.

Stigende risiko

Er du utsatt for bare én av de fysiske arbeidsbelastningene i mer enn en fjerdedel av arbeidstida, har risikoen for langvarig sykefravær økt med 25 prosent, mens den stiger til 94 prosent hvis du utsettes for fire eller flere arbeidsbelastninger på arbeidsplassen på en gang. Resultatene gjelder uansett alder, kjønn, psykisk arbeidsmiljø, livsstil (røyking, mosjon og kroppsvekt), ryggsmerter, skuldersmerter, mental helse eller sosioøkonomisk status.

8,9 prosent av arbeidstakerne fikk langvarig sykefravær.

(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

Fysiske arbeidsbelastninger 

Arbeidstakere utsatt for fysiske arbeidsbelastninger i mer enn en fjerdedel av arbeidstida:

● 38 prosent arbeidet med skjev eller foroverbøyd rygg.

● 16 prosent arbeidet med armene over skulderhøyde.

● 13 prosent satt på huk eller lå på kne.

● 36 prosent skjøv og trakk eller løftet og bar gjenstander.

(Kilde: Den Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

Powered by Labrador CMS