Småbedrifter-og-HMS-CB81931
Småbedrifter-og-HMS-CB81931

Vil avdekke skjulte farer i arbeidsmiljøet

Små kommunikasjonsbedrifter er dårlige til å drive systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Svenske myndigheter satser derfor nå på å bedre kunnskapene om skjulte risikokilder i for eksempel webbyråer og databedrifter.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Små bedrifter er dårligere enn de store når det gjelder kunnskap om systematisk arbeidsmiljøarbeid, og aller dårligst står det til med kunnskapene i de private tjenesteytende næringene. Dette viser en undersøkelse som Arbetsmiljöverket har gjennomført.

Informasjon og kommunikasjon på bunnen

Helt på bunnen i tjenesteytende sektor ligger ”informasjon og kommunikasjon”, en bransje som inneholder konsulentbedrifter i telekommunikasjon, dataprogrammering, nyhetstjenester, kommunikasjon og web. Her svarte ca. en tredel av bedriftene at de ikke visste nok om eller hadde på plass et systematisk arbeidsmiljøarbeid.

– Det virker kanskje ikke spesielt risikofylt å jobbe på kontor. Men det finnes arbeidsmiljøproblemer i slike miljøer også, selv om de ikke er like synlige som i industrien. Derfor snakker vi om skjulte risikoer på arbeidsplassen, sier Ulf Strandberg i Arbetsmiljöverket.

Seks skjulte farer

I en film som er en del av ny kampanje for å bedre kunnskapene om og bruken av systematisk arbeidsmiljøarbeid, beskrives seks skjulte farer: For stor arbeidsbelastning, overtid, konflikter, dårlig lederskap, ergonomi og fysisk arbeidsmiljø.

– Med denne kampanjen vil vi at arbeidsgiverne skal bli bedre til å identifisere de skjulte farene og begynne å arbeide forebyggende med dem.

Det er mye å vinne på å satse på arbeidsmiljøet, viser forskning. I kampanjen pekes det på at sviktende ergonomi koster rundt 2700 kroner pr. dag i form av sykefravær. En utbrent medarbeider koster ca. 392 000 kroner blant annet på grunn av produksjonsbortfall.

Målgruppen for kampanjen er i første rekke bedrifter med opp til førti ansatte i informasjon og kommunikasjon. Blant annet vil Arbetsmiljöverket sende ut nyhetsbrev til bedriftene om temaet.

Veiledning til arbeidsgivere

I tillegg lanserer Arbetsmiljøverket en ny veiledning for alle arbeidsgivere, store så vel som små, om hvordan de kan jobbe med systematisk arbeidsmiljøarbeid.

– Veiledningen er tenkt som en konkret og enkel støtte for arbeidsgivere som ønsker å utvikle sitt arbeidsmiljøarbeid og gjøre det til en del av den daglige driften, sier Ulf Strandberg.

En startpakke som inneholder sjekkister og eksempelbedrifter til inspirasjon, er også å finne på Arbetsmiljöverkets hjemmesider.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS