Arbeidslivet er fornøyd med Arbeidstilsynet

Tre av fire bedrifter sier at de er fornøyd med Arbeidstilsynets arbeid. Bedriftene ønsker likevel mindre kontroll og mer veiledning, ifølge ny forskningsrapport.

Publisert

Arbeidstilsynet i arbeid. (Foto: Jan Tveita)

Ifølge forskningsrapporten som Sintef har gjort for NHO, er tre av fire norske bedrifter fornøyd med Arbeidstilsynets virksomhet, skriver NHO på sine nettsider.

Ønsker å lære mer av tilsynene

– Samtidig oppgir mange av bedriftene at de ønsker mindre kontroll og mer veiledning, dialog og samarbeid for å bli bedre, sier adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

– Vi anerkjenner hvordan bedriftene opplever tilsynene. Og vi ser at bedriftene mener vi kan begrunne reaksjonene tydeligere slik at våre besøk blir nyttigere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Hun understreker at de ikke er ute etter å ta noen.

– Men vi må gjøre både tilsyn og veiledning ettersom denne kombinasjonen gir den beste effekten.

Her vil Arbeidstilsynet og NHO samarbeide om å utvikle gode løsninger for å veilede bedriftene på en bedre og mer offensiv måte enn i dag.

Kvalitet fremfor kvantitet

I dag dør det i gjennomsnitt én arbeidstaker på jobb pr. uke pr. år. 90 000 skades og 20 prosent av sykefraværet skyldes arbeidsmiljø.

– Jeg er glad vi setter dette på dagsorden. Og glad for at det er to aktører som er opptatt av et felles mål: Et seriøst arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Eriksson vil også lytte til NHO, som mener det av og til blir satt søkelys på kvantitet fremfor kvalitet på tilsynene.

– NHOs bedrifter mener at styrende dokumenter fra departement og direktorat fokuserer på antall tilsyn og inntil nylig antall pålegg fra den enkelte inspektør. Det fører til at tilsyn mot useriøse bedrifter velges bort, mens "enkle" tilsyn til seriøse bedrifter prioriteres, sier Skogen Lund.

– Vi må gjøre papirarbeidet enklere, slik at det ikke blir sånn at Arbeidstilsynet unngår de useriøse fordi det genererer så mye papirarbeid, mener Eriksson.

Arbeidstilsynet bruker nå omlag halvparten av ressursene på å bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping.

– Vi er enige om at det er behov for ulik tilnærming til useriøse og seriøse virksomheter. Poenget er å gjøre det enkelt for de som er seriøse, og vanskelig for de useriøse, sier Finboe Svendsen.

(nho.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Powered by Labrador CMS