Oslo-HMS-senter-Volvo-Maski
Oslo-HMS-senter-Volvo-Maski

Volvo Maskin tildelt arbeidsmiljøpris

Volvo Maskin er tildelt Oslo HMS-senters arbeidsmiljøpris for 2014. Bedriften får prisen for sitt gode og systematiske HMS-arbeid.

Publisert

Fra venstre hovedverneombud Rolf Steen, Volvo Maskin AS, Gunhild Dalbakk, Oslo HMS-senter og ettermarkedsjef Morten Karlsen, Volvo Maskin AS.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Volvo Maskin i flere år har arbeidet systematisk med sitt HMS-arbeid og vist stor vilje til å inkludere bedriftshelsetjenesten i sine arbeidsmiljøspørsmål.

Systematisk HMS på alle plan

Det jobbes systematisk med arbeidsmiljøet på alle nivåer i bedriften. Bedriftshelsetjenesten blir kontaktet av personalavdelingen, hovedverneombudet, avdelingsledere og serviceledere med ulike utfordringer med tanke på arbeidsmiljøet.

Oslo HMS-senter nevner flere eksempler på systematisk HMS-arbeid i Volvo Maskin:

● Gjennomføring av generelle risikovurderinger – arbeidsgrupper med leder, VO og BHT.

● Bedriftsinterne grunnopplæringskurs i HMS-arbeid for alle mellomledere og avdelingsledere.

● Alle nyansatte mekanikere skal til arbeidshelseundersøkelse hos BHT så raskt som mulig etter ansettelse, samt hvert tredje år.

● Gjennomføring av jevnlig sikkerhetskontroll/vernerunde, der BHT inviteres med jevne mellomrom og ved behov.

● Ved innkjøp av nye kjemikalier etterspør bedriften faglig vurdering fra BHT av sikkerhetsdatablader. Dette skjer for å ivareta arbeidstakernes helse.

● Støykampanje på alle avdelinger – gjennomføring av støymåling med påfølgende undervisning og informasjon med tanke på forebygging av hørselsskader.

Tilrettelegger godt

I tillegg til generelle HMS-aktiviteter ser Oslo HMS-senter at Volvo Maskin også viser evne til tilrettelegging på individnivå – både når det gjelder fysiske, psykiske og kjemiske belastningsforhold i arbeidssituasjonen. Også i denne sammenheng ser vi at bedriftshelsetjenesten involveres.

Oslo HMS-senters oppfatning er at vernetjenesten, med hovedverneombudet i spissen, er velfungerende med svært gode rutiner for å ivareta det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS