Person med ryggen til ser inn åpne dører på en varebil full av esker.
SVART ARBEID: Kontroll med varebilbransjen i Oslo avdekket mye svart og uregistrert arbeid.

Nav-bedrageri og svart arbeid i varebilbransjen

Arbeidslivskriminalitet preger varebilbransjen i Oslo, mener A-krimsenteret etter kontroll.

(NTB:) En kontroll a-krimsenteret i Oslo gjorde forrige uke viste flere klare indikasjoner på brudd på arbeidsmiljøloven, svart og uregistrert arbeid og trygdesvindel.

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på flere etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo i en pressemelding.

Svart arbeid

A-krimsenteret i Oslo gjennomførte forrige torsdag en tverretatlig kontroll sammen med Statens vegvesen på Risløkka. Formålet var å se på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

De kontrollerte 45 varebiler og mindre lastebiler, samt 52 personer for videre kontroll i etterkant. Kontrollene viste ifølge senteret flere klare indikasjoner på brudd på arbeidsmiljøloven, svart og uregistrert arbeid, samt Nav-bedrageri.

Uregistrert

44 prosent av sjåførene og hjelpemennene var ikke registrert i Aa-registeret (arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret).

44 prosent av de påtrufne var det heller ikke blitt innberettet lønn på gjennom a-melding.

Av de 36 virksomhetene (både AS og ENK), var 8 prosent ikke registrert i mva-registeret.

A-krimsenteret fikk bistand med utlendingskontroll og dokumentgransking fra Forvaltnings- og utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Risikobransje

Varebilbransjen er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet, mener A-krimsenteret. Det er enkelt å opprette transportfirma, flere ledd i leverandørkjeden, samt mange småaktører.

I tillegg er bransjen i mindre grad regulert enn transportbransjen over 3,5 tonn.

– Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket, og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, opplyser Smogeli. 

De seriøse bedriftene som følger lover og regler, får svært krevende konkurransevilkår i møte med useriøse aktører. Både arbeidsgivere og oppdragsgivere kan bidra til å minimere handlingsrommet til useriøse og kriminelle aktører i bransjen.

Bekjempe og forebygge

A-krimsenteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov. Målet er å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Det finnes åtte sentre på landsbasis, og Oslo er det ene. Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. 

Powered by Labrador CMS