Portrett
FELLES INNSATS: Flere etater deler opplysninger og kilder for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, forklarer divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Statsetater går sammen mot arbeidslivskriminalitet

Tverretatlig samarbeid skal forebygge arbeidslivskriminalitet i store utbyggingsprosjekter. Sotrasambandet er først ut.

Det er Skatteetaten, A-krimsenteret Vestland og Statens vegvesen som nå forener krefter for å forebygge og redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten har en rekke samarbeidsavtaler med store offentlige og private innkjøpere og utbyggere.

Gjennom samarbeidsavtalene kan Skatteetaten dele opplysninger om blant annet skatte- og avgiftsforhold hos avtalepartnerens leverandører.

 A-kriminformasjonsforskriften, som kom i fjor, gjør at etatene kan dele flere opplysninger om leverandører for å redusere risikoen for a-krim i leverandørkjeden.

Økt informasjonsdeling

Målet er at økt informasjonsdeling skal gjøre det lettere å identifisere hvor det er størst risiko for det kan være a-krim i utbyggingen, samt finne den mest effektive måten på hvordan risikoen kan fjernes

– Nå blir det tilgang til flere kilder for å identifisere useriøse og kriminelle aktører, samt flere virkemidler til å stanse dem. Dette er også i tråd med regjeringens handlingsplan mot sosial og arbeidslivskriminalitet, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i en pressemelding fra Skatteetaten.

Erfaringene fra Skatteetaten sine samarbeidsavtaler er at de gir gode resultater.

– Gjennom å forsterke samarbeidsavtalene med informasjon fra flere etater, er vi trygg på at vi skal bli enda bedre i bekjempelsen av a-krim, sier Woxholt.

Avdekke useriøse

Som Norges største landbaserte byggherre er det viktig for Statens vegvesen at det føres tilsyn med selskaper som har virksomhet i norsk anleggsbransje, og Statens vegvesen er glad for denne tverretatlige innsatsen for å avdekke useriøse aktører i bransjen

– Vi samarbeider med Skatteetaten på en rekke av våre utbyggingsprosjekter. Gjennom samarbeidsavtalen får vi både kunnskap og verktøy som styrker vår internkontroll. Tverretatlig samarbeid hjelper oss med å forebygge, dokumentere og avdekke useriøs og kriminell aktivitet innenfor Statens vegvesen portefølje, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Kunnskap om bransjen

OPS-prosjektet på riksveg 555 mellom Bergen og Øygarden er det første utbyggingsprosjektet i Statens vegvesen som omfattes av det den utvidede samarbeidsavtalen. OPS står for offentlig-privat samarbeid.

– Vi skal bidra inn i oppfølgingen av Sotrasambandet med vår kunnskap om bransjen og de ulike aktørene, og vi skal gjennomføre tverretatlige kontroller dersom a-krimsenteret ser behov for det. Målet er å i størst mulig grad fjerne risikoen for at det skjer arbeidslivskriminalitet hos aktørene som bygger Sotrasambandet, sier Ove Boga, senterleder for A-krimsenteret i Vestland.

På oppdrag fra Statens vegvesen bygger OPS-selskapet Sotra Link 9,4 km firefelts veg, 14 km gang- og sykkelveg og ny Sotrabru. Prosjektet skal åpne for trafikk i juni 2027. Kontrakten på Sotrasambandet er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen med en kontraktsverdi på 19,8 milliarder 2022-kroner inkludert 25 år med drift etter trafikkåpning.

Powered by Labrador CMS