Den fallende trenden i arbeidsledigheten holdt seg gjennom februar. Stadig flere deltar i arbeidslivet. (Foto: Colourbox)

Laveste ledighet på ti år

Arbeidsledigheten i Norge fortsetter å synke. 68.300 personer er registrert som helt arbeidsledige hos NAV.

Publisert

– Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra NAV.

Falt med 700 i januar

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt like mye.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene og lå på 2,3 prosent i februar, justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,9 prosent i februar, ned med 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Tallenes tale

Ved utgangen av februar var det registrert 68.300 personer som helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet i statistikken, tilsvarer det en nedgang på 5 500 sammenliknet med februar i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Til sammen var 84 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i februar. Det er 9 600 færre enn i februar i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Trygt i undervisning

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med februar i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Høyest i Østfold

Østfold var fylket med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold og Finnmark med 3,0 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Troms med 1,8 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i februar i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland. I Hedmark, Oppland og Østfold var ledigheten høyere enn i februar i fjor.

(Pressemelding fra NAV)

Powered by Labrador CMS