Ledigheten innen bygg og anlegg øker kraftig, og hele landet er berørt.
Ledigheten innen bygg og anlegg øker kraftig, og hele landet er berørt.

Nå stopper aktiviteten opp på byggeplassene

Boligbyggelag over hele landet rapporterer om oppdrag som settes på vent. NBBL frykter langvarige konsekvenser.

Byggeplasser stopper opp og det er utsettelser og forsinkelser i levering av nye boliger og vedlikeholdsprosjekter. Oppdrag om utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tekniske tjenester og rehabiliteringsplaner stoppes eller utsettes også. Det viser tilbakemeldinger NBBL har fått fra boligbyggelag over hele landet.

– Tiltakene som har kommet fra myndighetene er en nødvendig start, men ikke nok. Det er også viktig å sikre en vekstevne i norsk økonomi den dagen arbeidslivet kan gå som normalt. Hvis planer, tekniske tjenester og prosjektering nå stopper opp, frykter jeg ledigheten kan vare, kompetanse forsvinne og oppturen blir enda mer krevende, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Ledigheten innen bygg og anlegg øker kraftig, og hele landet er berørt.

Derfor har NBBL foreslått en tiltaksliste for myndighetene som vil stimulere til aktiviteter som kan pågå nå, samtidig som det tilrettelegger for aktivitet som kan settes i gang umiddelbart etter at smittesituasjonen er bedret.

– Bestilling og arbeid med tilstandsvurderinger/vedlikeholdsplaner kan skje nå. Hvis norske borettslag og sameier får et kraftig incentiv til å sette i gang med dette nå vil det kunne utløse mye arbeid. Samtidig som slike planer er nødvendige for at større oppgraderingsprosjekter kan dra landet ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift, sier Fredriksen.

NBBLs tiltakspakke består av å bruke det verktøyet myndighetene allerede styrer, nemlig Husbanken:

1. Økte tilskuddsrammer til vedlikeholdsplaner.

2. Økt låneramme og tilskudd til rehabilitering i Husbanken.

3. Forsterke virkemidlene på andre områder Husbanken administrerer.

4. Styrke Husbankens boligsosiale funksjoner.

– Regjeringen bør bruke Husbanken som en motkonjunkturbank, ved å forsterke tilskuddsordninger og øke lånerammene kraftig for å få fart i ønskede tiltak som vedlikehold og rehabilitering av norske boliger. Det kan være målrettede og tidsavgrensede tiltak som gir rask effekt, i tillegg til ekstraordinært vedlikehold av offentlig infrastruktur og bygg, sier Bård Folke Fredriksen.

Norsk byggebransje er landets største fastlandsindustri, og sysselsetter 250.000 ansatte. Derfor kan bransjen raskt få hjulene i gang slik at den økonomiske nedturen i landet blir så liten som mulig, og antallet arbeidsledige og permitterte så lavt som mulig.

(NBBL/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS