Regjeringen setter av mer midler i statsbudsjettet neste år til kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet. (Foto: Colourbox)

Styrker kampen mot useriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får ekstra med midler over statsbudsjettet neste år for å ta hardere grep om den useriøse delen av arbeidslivet

Publisert

Bevilgningen skal gå til å trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører. Flere av disse driver med menneskehandel eller grov kriminalitet, og de betaler heller ikke skatter, avgifter eller lønn.

– Det er viktig at arbeidstakerne har gode og trygge arbeidsforhold. For virksomhetene er det helt avgjørende med rettferdige konkurransevilkår, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

– Det er fortsatt store utfordringer i utsatte bransjer knyttet til risiko for skader, useriøse arbeidsforhold og a-krim, sier hun.

Arbeidstilsynet får 6 millioner kroner ekstra over neste års statsbudsjett, som legges fram 7. oktober. Dette er midler som skal gå til å styrke oppfølgingen av utsatte næringer, bransjer og virksomheter og håndheving av regelverk.

Petroleumstilsynet får like stor ekstrabevilgning for å styrke den delen av tilsynets innsats som ikke kan refunderes av næringen.

I 2020 legges det også opp til at Norge skal delta i det europeiske arbeidsmarkedsbyrået ELA. Dette er en deltakelse som vil koste 8 millioner kroner, og midlene vil gå med til kontingent for deltakelse i byrået, og en stedlig nasjonal ekspert fra Norge. I tillegg kommer 2 millioner til Arbeidstilsynet for å følge opp ELA.

Regjeringen vil også bruke 3 millioner på etablering av et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Powered by Labrador CMS