NAV-sjef Sigrun Vågeng. (Foto: NAV)

Stadig færre på AAP

Nedgangen i antall personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) fortsetter i andre kvartal, viser ferske tall fra NAV.

Publisert

Ved utgangen av juni 2019 mottok 119 900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en nedgang på 3,2 prosent i andre kvartal, tilsvarende 3 900 personer.

3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per juni 2019 mottakere av AAP. Andelen er redusert med 0,1 prosentpoeng fra første kvartal.

– I løpet av 2. kvartal har vi sett en reduksjon i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skyldes først og fremst at det var færre nye personer som begynte å motta AAP i 2. kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av juni 2019 var det 12 100 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Antallet har holdt seg stabilt hittil i 2019.

For andre aldersgrupper er antallet gått kraftig ned. I aldersgruppen 40 til 59 har det blitt 3 300 færre mottakere så langt i 2019. Siden 1. januar 2018 er antallet mottakere av AAP redusert med 12 500 for denne aldersgruppen, noe som utgjør rundt 55 prosent av den totale nedgangen i samme periode (se faktaboks).

40 prosent av de som sluttet å motta AAP i 3. kvartal 2018 var i jobb 6 måneder senere. 31 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent fortsatt står registrert med nedsatt arbeidsevne.

(Pressemelding fra NAV)

Powered by Labrador CMS