Detaljfoto av bulldozer-skuffe.
ELEKTRISK: Også i distriktene bør det være mulig å skape elektriske anleggsplasser, viser Sintef-forskning.

Utslippsfrie anleggsplasser – også langt fra stikkontaktene

Elektriske bygge- og anleggsplasser gir ikke bare lavere utslipp, men også et bedre arbeidsmiljø. Nå bidrar Sintef til å elektrifisere anleggsarbeidet også i distriktene.

Her i landet har elektriske anleggsmaskiner først og fremst vært brukt i Oslo, der tilgangen til nettstrøm er enklest og størst.

Men slik må det ikke være, viser en kartlegging fra forskningsinstituttet Sintef.

Elektrifisering av bygge- og anleggsnæringen vil fungere bra andre steder også, selv om det kan være utfordringer med strømforsyning og lading når flere, store anleggsmaskiner skal brukes samtidig.

Dekke energibehovet

– Det er absolutt mulig å skalere opp løsningene fra byggeplassene i Oslo, men man må finne andre løsninger for å dekke energibehovet, sier Sintef-forsker Marianne Kjendseth Wiik i en pressemelding.

Hun har sett på energi- og effektbehovene når en anleggsplass i Gjesdal kommune i Rogaland skal bli helelektrisk, og kartlagt energiressursene i nærheten.

Kluge-tippen er i dag et sentralt mottak og mellomlager for steinmasser fra anleggsprosjekter i regionen. Hovedaktivitetene er gjenvinning, knusing og transport av masser.

Dette er svært energikrevende prosesser, og det lokale strømnettet har ikke stor nok kapasitet til å håndtere de beregnede topplastene når anleggsplassen skal elektrifiseres. 

Nytt energisystem

For en utslippsfri anleggsplass trengs det et nytt energisystem som dekker både energibehov og effekttopper når flere maskiner kjører samtidig. Derfor ser forskerne på løsninger med solceller, batterier og hydrogenaggregat som ekstra strømforsyning til anleggsmaskinene.

– Det er fordeler og ulemper ved alle typer energikilder og energibærere. Nå er utfordringen å finne ut hvordan de de ulike teknologiene bør kombineres for mest mulig effektiv og lønnsom drift, sier Kjendseth Wiik.

Hvis alt går etter planen, skal de første helelektriske maskinene testes ut på anleggsplassen i løpet av 2024.

Store utslipp

Bygg- og anleggsnæringen i Norge er ansvarlig for ca. 4,5 prosent av landets klimagassutslipp, som bidrar til global oppvarming. Utslippene kommer hovedsakelig fra bruk av fossilt brensel i transport og drift av anleggsmaskiner.

Så hvis Norge skal nå klimamålene sine, må bygge- og anleggsplasser elektrifiseres.

I tillegg gir elektriske anleggsmaskiner lavere utslipp, mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og dermed bedre arbeidsmiljø.

Powered by Labrador CMS