Akademikernes leder Kari Sollien. (Foto: Akademikerne/NTB Kommunikasjon)

– Vi må ha folk med oss i omstillingen

Akademikernes leder Kari Sollien mener det ikke er noen vei utenom: Norge må skape nye, bærekraftige arbeidsplasser. Og folk må være med på laget.

Publisert

– Klimautfordringene vil påvirke både arbeidslivet og samfunnet det neste tiåret. Omstillingen må skje på en inkluderende måte og vi må utnytte mulighetene vi har til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Skal Norge lykkes med å redusere klimaavtrykket og bli klimanøytralt i 2030 trengs økt forskningsinnsats, investering i klima- og miljøkompetanse i kommunene og nye arbeidsplasser må skapes på veien. Dette er hovedpunktene i Akademikernes nye klima- og miljøpolitikk.

– Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi satser på forskning og utvikling, og vi må satse nå. Skal vi redusere klimagassutslippene må vi utvikle alternative løsninger som kan erstatte karbonbasert energi og teknologier, sier Kari Sollien.

Forskningsinnsatsen har falt fra 1,09 prosent av BNP til 1,03 på to år. Sollien mener det offentlige finansierte forskningen bør økes til 1,25 prosent av BNP. I tillegg bør forskningsinstituttene som har et tett samarbeid med små og mellomstore bedrifter uten egne avdelinger for forskning og utvikling få et betydelig løft.

Mener staten bør stimulere nytt næringsliv

Akademikerne mener staten har en viktig rolle i omstillingen, ikke bare gjennom investering i kunnskap og forskning, men også som en stor aktør på det private markedet.

– Offentlige virksomheter må utnytte sin rolle som kunde til å etterspørre nullutslippsløsninger. Samtidig som utslipp reduseres vil dette gi konkurransefortrinn til norske virksomheter, fremme innovasjon i næringslivet og skape hjemmemarkeder som virksomheter trenger for å satse internasjonalt, sier Sollien.

Sollien mener omstillingen vi står i må være sosial og oppleves rettferdig for å lykkes.

– Skal vi lykkes med å omstille Norge må vi ha folk med oss. Det betyr byrdene ved omstillingen må fordeles på en sosialt bærekraftig måte, og nye klima- og miljøvennlige arbeidsplasser må skapes på veien mot lavutslippssamfunnet, sier hun.

Akademikerne er opptatt av at klimaendringer krever en kulturendring og handling på norske arbeidsplasser, og at partene i arbeidslivet må bidra i arbeidet med sosial og rettferdig omstilling gjennom trepartssamarbeidet sentralt.

– Klima, miljø, innovasjon og klimarisiko bør være en del av partsdialogen på norske arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor, sier Sollien.

(Akademikerne)

Powered by Labrador CMS