Årets-verneombud-2015

To ildsjeler deler prisen som «Årets verneombud»

Prisen for «Årets verneombud» ble delt ut på HMS-Tinget 7. mai. I år ble prisen delt mellom to personer som har gjort en fremragende innsats for arbeidsmiljøet på hver sin kant av landet.

Publisert

Glade prisvinnere: Kari Synnøve Fisketjønn Tveit og Kim Kvalvik deler prisen som "Årets verneombud". (Foto: Jan Tveita)

Juryen klarte ikke å skille mellom de to ildsjelene Kari Synnøve Tveit fra Kvinnherad og Kim Kvalvik fra Tolletaten. Begge har gjort seg fortjent til prisen som «Årets verneombud».

Verneombud på oppvekstsenter

Kari Synnøve Fisketjønn Tveit arbeider som kontorfullmektig på Omvikdalen oppvekstsenter, en virksomhet som driver både skole og barnehage i Kvinnherad kommune i Hordaland. Oppvekstsenteret har mellom 80 og 90 elever og barnehagen mellom tre og fire avdelinger.

Det er 28 ansatte i 23 stillinger ved senteret. Tveit har vært verneombud der de siste åtte-ni årene i tillegg til kontorjobben.

Piloter for godt arbeidsmiljø

Omvikdalen oppvekstsenter har vært brukt som pilotvirksomhet, og ansatte har reist rundt og fortalt andre om sitt arbeid. Senteret har et oppsiktsvekkende lavt sykefravær (5,1 prosent) og skårer høyt på arbeidstrivsel. Selv om det er mange å takke for det oppvekstsenteret har oppnådd, har Kari Synnøve Tveit en god del av æren for dette, lyder gjennomgangsmelodien fra hennes kolleger.

Verneombud for tolletaten

Kim Kvalvik er sentralt hovedverneombud i Tolletaten. Tollvesenet er inndelt i seks regioner fra nord til sør, samt et direktorat, med til sammen sju hovedverneombud. Det varierer hvor mange verneombud hver region har, alt etter blant annet størrelse og geografisk beliggenhet. Til sammen har tolletaten ca. 2600 ansatte.

Kjemper for medvirkning

Kim Kvalvik har siden han tok over vervet som sentralt hovedverneombud i 2013 ivret for vernetjenestens medvirkning i etatens arbeid, det være seg på sentralt, regionalt eller lokalt nivå. Kvalvik har ønsket at vernetjenesten skal kunne bidra på en positiv måte i HMS-arbeidet, og har vært hjelpsom og engasjert direkte opp mot hovedverneombudene. Han har prøvd å forklare ledelsen hvor viktig det er å involvere vernetjenesten på arenaer der det er naturlig.

Som en følge av Kvalviks engasjement og innsats deltar vernetjenesten i Tolletaten nå i langt større grad enn før i utvalg og grupper der arbeidsmiljø og HMS står på agendaen.

Det er HMS Norge, Sunne Organisasjoner og HMS-magasinet som deler ut prisen.

Vi gratulerer de to prisvinnerne med tittelen «Årets verneombud»!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS