Arne-Giske,-Veidekke

Lederen må tydeliggjøre sikkerheten

At sjefen og øvrig ledelse hele tiden legger vekt på å jobbe sikkert, er den viktigste faktoren for å forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen, viser en ny svensk avhandling.

Publisert

Ledelsen må vise at sikkerheten kommer først. Her er konsernsjef Arne Giske i Veidekke ute på sikkerhetsbefaring. (Foto: Jan Tveita)

Malin Mattsson ved Psykologisk institutt, Universitet i Stockholm, har i en avhandling undersøkt hvordan ulik lederskapsatferd påvirker sikkerheten. Avhandlingen bygger både på kvalitative og kvantitative studier, og hun har blant annet undersøkt sikkerhetstenkningen på kjernekraftverk og i industrien, skriver nettstedet prevent.se.

Leder må holde trykket oppe

– Det aller viktigste for å øke sikkerheten, er at øverste leder hele tiden presser på, og at man tydelig viser at de ansattes sikkerhet er viktigere enn produksjonskravene, sier Mattsson.

I avhandlingen har hun undersøkt tre ulike lederstiler: transformativt lederskap, transaksjonelt lederskap og et lederskap med uttalt vekt på sikkerhet. Transformativt lederskap har vært trendy de siste årene og innebærer at leder motiverer de ansatte ved å lede ut fra en felles visjon, se hvert individ og være et forbilde. Transaksjonelt lederskap er en mer tradisjonell lederstil som grovt sett innebærer gulrot og pisk, at medarbeiderne presterer mot en belønning.

Ikke nok å være god sjef

– Det overrasket meg litt at det transformative lederskapet ikke var så betydningsfullt for sikkerheten. Det holder helt enkelt ikke bare å være en god sjef, det kreves også at du hele tiden snakker om og øver trykk på sikkerheten. Hva det transaksjonelle lederskapet angår, så var det til og med negativt for sikkerheten. Om du viser at produksjonen er viktigere, øker ulykkestallet, sier Mattsson.

Bruk flere kommunikasjonskanaler

Det beste er når sikkerheten kommuniseres både ved informasjon til de ansatte, og ved tilbakemeldinger til de enkelte medarbeiderne. I en delstudie fra sykehussektoren viste det seg at når ledere tok i bruk flere kommunikasjonskanaler, påvirket dette både hvordan medarbeiderne fulgte sikkerhetsforskriftene og deres egne initiativ til forbedringer. Det er en tydelig kobling mellom kommunikasjonsform og hvor tilbøyelige medarbeiderne er til å rapportere avvik og sikkerhetsmangler, noe som igjen påvirker pasientsikkerheten.

– At ansatte rapporterer mangler og "nesten-ulykker" anses som avgjørende i mange virksomheter, ettersom det gir en mulighet til å lære mer om hvilken atferd, hvilke rutiner eller organisatoriske faktorer som innebærer risiko. Riktige vilkår for å oppmuntre rapportering kan forhindre at en ulykke faktisk inntreffer i fremtiden, sier Malin Mattson.

(prevent.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS