AOF-Fagskolestudenter-HMS

Landets første fagskolestudenter i HMS

Nylig fikk de aller første fagskoleutdannede HMS- rådgivere utdelt sine vitnemål ved AOF Telemark og Vestfold i Skien.

Publisert

Landets første fagskoleutdannede HMS-rådgivere samlet i Skien. (Foto: AOF Norge)

– Dere er de aller første i Norge som er uteksaminert, dere har oppnådd et høyt nivå og fått en bred HMS utdannelse, sa daglig leder Ragni Bilberg i sin tale til avgangsstudentene.– Dere har imponert sensorene våre med et høyt og faglig godt nivå. Det er vi stolte av, men det er dere som har gjort den gode jobben i studietiden og det er dere som vil være en styrke for noen heldige virksomheter framover.

Landets første godkjente fagskoleutdanning i HMS

Fagskolen HMS er landets første offentlig godkjente fagskoleutdanning i helse-, miljø og sikkerhet, og studentene i Skien er det første kullet som nå er uteksaminert. De har sin bakgrunn fra svært ulike virksomheter og bransjer, blant annet industri, offshore, reiseliv, helse m.m.

Aktive bidragsytere

– Dere har vært aktive bidragsytere og lagt ned mye arbeid i oppgaver og framføring. Jeg føler meg heldig som har fått være en del av dette, sa avdelingsleder Bjørn Stulen, en av initiativtakerne til studiet. Han viste også til at en slik praktisk rettet offentlig godkjent HMS-utdanning er noe arbeidsmarkedet i stigende grad etterspør og har bruk for.

HMS rommer mye

HMS er i dag så mye mer enn skader og sikkerhetstiltak. Stress, utbrenthet og konflikthåndtering, for å nevne noe, er aktuelle HMS-temaer i det moderne arbeidslivet. Disse områdene krever riktig fagkompetanse. Med stadig strengere krav fra myndigheter og næringsliv er det viktig at HMS som fag får et løft inn i utdanningssektoren. Inger-Lene Flatin, studiekonsulent med ansvar for fagskolene i AOF Telemark og Vestfold, viste til at kunnskapsminister Torbjørn Isaksen har utpekt 2015 som fagskolens år. – Han vil løfte fagskolesektoren til å bli et reelt og høyt ansett alternativ til høyere utdanning. Det lover godt for framtida, sa Flatin til avgangsstudentene.

Deltidsstudium

Fagskolen HMS er lagt opp som et deltidsstudium som lett lar seg kombinere med jobb. - Dette er viktig først og fremst fordi dette studiet retter seg mot voksne mennesker som ønsker en godkjent utdanning på et område de brenner for og der det ikke finnes en offentlig godkjent aktør fra før, sier Torgrim Kokaas ved AOF Norge. I nærmere ti år har han vært en av pådriverne for fagskolen HMS som nå er godkjent av NOKUT.

Flere utdanningssteder kommer

– Målet er å utdanne reflekterte fagfolk med høy yrkesetisk standard og å heve HMS-standarden i Norge, sier Kokaas. Etter mange års erfaring på området opplever han et gap mellom myndighetenes krav til arbeidsplassen og tilgangen på god og seriøs fagopplæring.

AOF har pr i dag også klasser i Haugesund, Trondheim og Oslo og har også fått godkjenning for å starte i Stavanger og Kristiansand, mens søknaden om godkjenning av Tromsø som studiested er til behandling hos NOKUT.

(AOF Norge)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS