Gina-Lund

Ny direktør i Vox

Gina Lund tiltrer som ny direktør i Vox.

Publisert

Gina Lund. (Foto: Vox)

Gina Lund (52) har bred erfaring fra offentlig forvaltning, privat næringsliv, organisasjonsliv og politikk. Hun har blant annet vært markedsdirektør i et norsk internettselskap, nestleder av beredskapsavdelingen i Norsk Flyktningråd, styremedlem i Care og statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Nasjonalt fagorgan

Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, underlagt Kunnskapsdepartementet. En sentral oppgave er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Vox har også oppdrag for andre departementer og offentlige organer, samt en bred internasjonal kontaktflate.

Kompetanse er nøkkelen

– Kompetanse er nøkkelen til at Norge skal klare seg i den globale konkurransen. En forutsetning for å bevare velferdsstaten er at vi evner å fylle på med rett kompetanse til voksne som trenger det, sier Gina Lund. Hun mener den største utfordringen i kompetansepolitikken er å skape forståelse for nettopp dette.

Gina Lund tiltrer stillingen 6. januar.

(vox.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS