Håndholdt-verktøy-2

Håndholdte maskiner skader mest

Håndholdte verktøy skader ofte fingre og hender. Slipemaskiner, boremaskiner, skrutrekkere og spikerpistoler forårsaker flest skader, mens de alvorligste ulykkene står boltepistol, sirkelsag og motorsag for, viser en undersøkelse fra svenske Arbetsmiljöverket.

Publisert

Håndholdte maskiner skader hyppig hender og fingre. (Foto: Jan Tveita)

Arbetsmiljöverket har ved hjelp av egen statistikk og sykehusenes skaderegister undersøkt ulykker med håndholdt verktøy i årene 2009-2013.

Tusen ulykker i året

Studien viser at det ble registrert drøyt 1000 arbeidsulykker med sykefravær pr. år. 65 prosent av disse var så alvorlige att de førte til mer enn tre dagers fravær fra jobben. Statistikk fra sykehusene viser at det skjer mange ulykker med håndholdte maskiner på fritiden også. Studien skal legges til grunn for kommende undersøkelser av sikkerhet og CE-merking av ulike maskiner og inspeksjoner i varehus som selger slike maskiner i Sverige.

Markedskontroll viktig

Både håndteringen av det håndholdte verktøyet og maskinene i seg selv førte til ulykkene. Tilsynsmyndighetene bør derfor foreta markedskontroll for å redusere skadene med verktøy av denne typen. Viktige spørsmål er: Er maskinen sikker? Kontroller bruksanvisningene: Oppgir produsenten faremomentene? Hvordan fungerer maskinen? Hvordan skal den brukes? Er dette rett maskin til rett arbeid? Har du riktig personlig verneutstyr?

Du kan lese mer om årsakene til skader som følge av bruk av ulike håndholdte maskiner her.

(arbetsmiljoverket.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS