Rino-Didriksen-Årets-verneo

Hvem bør bli årets verneombud?

HMS Norge, Sunne Organisasjoner og HMS-magasinet vil kåre Årets verneombud. Vinneren vil bli bekjentgjort på HMS-tinget 7. mai 2015, og prisen er på 10 000 kroner.

Publisert

Rino Didriksen ved Norske Skog Saugbruks i Halden ble kåret til Årets verneombud i 2014. (Foto: Jan Tveita)

Verneombudene i vårt langstrakte land gjør en viktig jobb for å utvikle og bevare et godt og trygt arbeidsmiljø. Men de samme verneombudene blir sjelden berømmet eller hedret for sin viktige innsats. Dette ønsker HMS Norge, Sunne Organisasjoner as og HMS-magasinet å gjøre noe med. Vi vil kåre Årets verneombud.

Ekstra innsats for arbeidsmiljøet

Hvem kan bli årets verneombud? Hva legger vi vekt på?

● Årets verneombud må ha gjort en ekstra god innsats for et bedre arbeidsmiljø med tanke på kollegiale forhold, det være seg etnisitet, ung/gammel eller andre kollegiale utfordringer.

● Om det er siste år eller de siste årene er ikke avgjørende, men det er viktig at arbeidet har satt varige spor som påvirker arbeidsmiljøet i positiv forstand.

● At vedkommende er løsningsorientert er også viktig.

● Det kan handle om fysisk eller psykisk arbeidsmiljø, og det handler om hvordan verneombudet hele tiden arbeider for å opprettholde et best mulig arbeidsmiljø.

● Det kan handle om sykefravær, om risikokartlegging, forebygging av ulykker, mobbing, eller annet som tilhører verneombudsarbeidet og den gode evnen til å fange opp signaler og saker som bør behandles, og gjerne med beskrivelse av arbeidsmåter og tiltak.

● Det kan være en som har ekstra god evne til å få gjennomslag for sine saker ved tydelig og godt underbygget saksfremstilling.

● Gjerne en kombinasjon, men med hovedvekt på at verneombudet har bidratt til en langsiktig og varig forbedring av arbeidsmiljøet i egen virksomhet

Vi er like mye på jakt etter en som har gjort en viktig, men kanskje stille, innsats over mange år, som en som har gjort en mer banebrytende enkeltinnsats.

Kjenner du et verneombud du synes har gjort en forskjell? Kanskje er det deg?

Juryen

Juryen består av Jarle Hellum, leder av HMS Norge, Chris Ottesen og Christian Rafn, ledere av Sunne organisasjoner as og Jan Tveita, redaktør i HMS Magasinet.

Hvordan begrunner du søknaden?

Det er ingen mal for hvordan du begrunner søknaden, annet enn at du tar utgangspunkt i det som er skrevet ovenfor, og begrunner som best du kan.

Juryen vil foreta en helhetsvurdering, og eventuelt innhente ytterligere informasjon, om det trengs.

Send inn ditt begrunnede forslag til jarle@hmsonline.no, så snart du kan, og senest innen 13. mars!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS