Skole-og-foreldre-2

Foreldrene presser svenske skoler

For lite forebyggende arbeidsmiljøarbeid, høy arbeidsbelastning og for få tiltak mot stress. Dette viser tilsyn av 200 svenske skoler i Stockholmsområdet. Ni av ti skoler har fått pålegg.

Publisert

(Illustrasjonsfoto:Colourbox.com)

Foreldrepress er et nytt arbeidsmiljøproblem i de svenske skolene, heter det i en pressemelding fra det svenske Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har i 2014 og annet halvår 2013 kontrollert ca. 200 grunnskoler og videregående skoler i Stockholmsområdet.

Skolen skal være trygg

– Målet med denne kampanjen er at skolen skal være trygg og sikker for både elever og ansatte, ingen skal skades eller blir syke på grunn av arbeidsmiljøet, sier Jansson.

Totalt sett har cirka 90 prosent av de kontrollerte skolene fått et eller annet pålegg om tiltak. De fleste kravene går ut på å dokumentere arbeidsmiljørutiner, risikovurdere og følge opp arbeidsmiljøarbeidet.

Etterlyser det systematiske arbeidet

– Alle skoler som vi har besøkt, driver en eller annen form for arbeidsmiljøarbeid, og på enkelte områder har skolene kommet langt, for eksempel når det gjelder kriseberedskap. Men skolene må jobbe mye mer systematisk med arbeidsmiljøet, heter det i pressemeldingen.

Nytt risikoområde

Flere skoler har pekt på et delvis nytt risikoområde, spesielt for skoleledere, nemlig en stadig strøm av e-post, tekstmeldinger og telefoner fra foreldre og andre omsorgspersoner, ofte i form av negative synpunkter og der foreldrene krever umiddelbar tilbakemelding.

Ifølge prosjektleder Adam Jansson i Arbetsmiljöverket utgjør denne foreldrekontakten en «en delvis ny risiko» for arbeidsmiljøet i skolen.

Tidkrevende kontakt

– Dette tar mye tid og skal håndteres i tillegg til undervisning og planlegging av skolearbeidet. Flere rektorer forteller at det tidvis kan være vanskelig for dem å få utføre skolens viktigste oppgaver, som er å lede og styre skolen.

65 pålegg

Når det gjelder arbeidsbelastningen, har Arbetsmiljöverket stilt ca. 65 krav til skolene i området rundt Stockholm.

– Risikoen for stressrelatert uhelse for lærere og skoleledere har blitt større, viser de undersøkelsene som de fleste skolene selv har gjennomført.

De påleggene myndighetene har gitt med tanke på arbeidsbelastning, dreier seg først og fremst om mangelfull dokumentasjon, dels med tanke på de risikofaktorene skolen har oppdaget selv, og dels med tanke på de tiltakene man planlegger for å forebygge uhelse.

Vold og trusler

Skolene har også blitt pålagt å innføre tiltak mot vold og trusler. Også her dreier det seg om at det mangler risikovurderinger og skriftlige rutiner i tilfelle en volds- eller trusselsituasjon skulle inntreffe, for eksempel risiko for bråk når elever fra andre skoler dukker opp på skolen eller trusler på e-post eller i sosiale medier.

Nasjonalt prosjekt

Tilsynene av skolene i Stockholmsområdet er en del av et nasjonalt prosjekt, der Arbetsmiljöverket ut 2016 skal kontrollere en tredel av alle grunnskoler og videregående skoler i Sverige. Tilsynsinnsatsen går nå videre til sentrumsskolene i Stockholm, som skal kontrolleres i 2015.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS