Arbeidsulykke-bygg-og-anleg

43 døde på jobb i fjor

Det er registrert 43 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2014. 13 av de som omkom var utenlandske arbeidstakere.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Tallene for hele 2013 var 48 omkomne, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

– I 2014 har Arbeidstilsynet registrert et svært høyt antall utenlandske statsborgere som har mistet livet i arbeidsulykker. Dette er tall som gir grunn til bekymring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

En tredel var utenlandske statsborgere

Av alle som omkom på jobb i perioden 2008 til 2011, var 16 prosent utenlandske statsborgere. I 2014 er andelen over 30 prosent. I 2014 var 5 av de utenlandske fra Polen, 4 fra Litauen og 2 fra Sverige.

Utsettes for større risiko

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor en undersøkelse som viser at utenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. Undersøkelsen viser også at utenlandske arbeidstakere mangler oppæring. De mangler nødvendig verneutstyr, og språk og kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko.

En rapport fra Arbeidstilsynet (2012) avdekket også at utenlandske arbeidstakere har betydelig større risiko for å bli skadet eller dø på jobb.

– Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Konsekvensen er at disse arbeidstakerne verken klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen og understreker at dette er noe de som ansetter eller leier inn utenlandske arbeidstakere må ta inn over seg.

Må forebygge bedre

– Vi har solid kunnskap om at utenlandske er mer risikoutsatt. Arbeidsgivere må bli mye mer bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen, og de må bruke den kunnskapen som finnes for å forebygge og redusere risiko, sier Finboe Svendsen.

– Arbeidstilsynet bidrar med tilsyn og veiledning spesielt rettet mot bransjer der det jobber mange utenlandske arbeidstakere. Statistikken for arbeidsskadedødsfall i 2014 viser hvor viktig det er at vi holder trykket oppe i vår innsats for bedre forebygging og sikkerhetskultur, sier Finboe Svendsen.

Flest i bygg og anlegg

De utenlandske omkomne hadde arbeidsgivere som tilhørte næringene jordbruk, skogbruk og fiske (4 arbeidsskadedødsfall), bygg og anlegg (4 arbeidsskadedødsfall), transport og lagring (2 arbeidsskadedødsfall) og forretningsmessig/annen tjenesteyting (3 arbeidsskadedødsfall).

Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall, så er de fire næringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014 bygg og anlegg (11), jordbruk, skogbruk og fiske (8), transport og lagring (8) og industri (5). Regionene med flest arbeidsskadedødsfall var Indre Østland (12), Vestlandet (10), Østfold og Akershus (7) og Midt-Norge (7).

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS