Sommerseminar-om-kjemikalie

Sommerseminar om kjemikalier

For tiende år på rad arrangeres det sommerseminar om kjemikalier i Tønsberg – et fagseminar som samler næringsliv, industri, forskningsmiljø og myndigheter. Seminaret avholdes 2. og 3. juni.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

En fellesnevner for årets seminar er holdninger. Flere av foredragsholderne trekker fram dette som kjernebudskap i sine innlegg om arbeid med kjemikalier. Holdninger skaper kultur, kultur skaper levedyktige og bærekraftige forhold på arbeidsplassen, eller motsatt.

Cocktail-effekten

Det vil dessuten gjøres en vinkling som inkluderer forbrukerperspektivet. Vi omgir oss daglig med kjemikalier, på alle hverdagens arenaer. Mange møter vi i redskaper, hjelpemidler, leker, klær og møbler, og disse representerer en ikke ubetydelig helserisiko for oss mennesker. De fleste av oss kjenner til begrepet cocktail-effekten, men de færreste av oss kjenner utstrekningen slike effekter kan ha.

Innovasjonsperspektivet

Arrangøren EcoOnline er også svært stolte av å kunne presentere innovasjonsperspektivet på sommerseminaret, en vinkling som vil gjøre seg gjeldende på kjemikaliefeltet. Er bærekraft, sirkulær økonomi, grønn økonomi og holdbarhet bare moteord, eller fremtidens vekstforutsetninger?

EcoOnline er et it-selskap som utvikler programvare med tanke på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig. Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS