Senior-med-PC

Seks av ti nordmenn vil jobbe etter 67 år

77 prosent av de spurte i en global arbeidsmarkedsanalyse vil jobbe lenger enn landets pensjonsalder. Seks av ti nordmenn planlegger forlenget yrkeskarriere, og det plasserer oss i bunnen blant 33 nasjoner.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Italia og Portugal ligger på verdenstoppen i andelen arbeidstakere som ønsker å jobbe ut over offisiell pensjonsalder i landet, viser den nyeste kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitors. I bunnen av lista ligger Norge og Hong Kong. Seks av ti nordmenn svarer at de planlegger sin yrkeskarriere utover fylte 67 år.

Svensker og dansker vil jobbe lenger

– Det er interessant å merke seg at andelen som ønsker en forlenget yrkeskarriere også er betydelig høyere i Sverige og Danmark, enn i Norge. I våre broderland planlegger henholdsvis 76 og 74 prosent å jobbe lenger enn landets pensjonsalder, forteller adm. direktør Camilla Grana i Randstad Norge.

Norske menn vil jobbe lenger enn kvinner

– Dukker vi videre ned i tallene, ser vi at flere norske menn (58 prosent) enn kvinner ønsker å forlenge yrkeskarrieren. Og andelen er høyest i gruppen 30-39 år. Blant de som har passert 60, ønsker bare 40 prosent å jobbe etter at de har fylt 67 år, forteller hun.

Pensjonen avgjør

– Den viktigste forklaringen på å jobbe lenger, er ofte ønsket om høyere pensjon. Årsaken til at Norge ligger på bunnen av denne tabellen, bare slått av arbeidstakere i Hong Kong, er dels at norske arbeidstakere generelt har bedre pensjonsordninger enn de fleste andre land. Og dels at vi er mer opptatt enn de fleste andre av å finne en god balanse mellom jobb og privatliv. Mange synes derfor at de har jobbet lenge nok når de har passert midten av 60-årene, sier Camilla Grana.

Over 25 000 arbeidstakere i privat sektor deltar i det kvartalsvise, globale arbeidsmarkedsbarometeret. Den ferske pensjonsundersøkelsen viser at 30 prosent av nordmenn i privat sektor planlegger pensjonering mellom 60 og 65 år, mens 55 prosent vil gå av mellom 65 og 70 år. 14 prosent vil jobbe til de er 70-75, mens to prosent vil jobbe inntil de er 80 år gamle.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS